do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/01_08_2017
Drukuj grafikę : tak / nie

01 08 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                           

           Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 7 sierpnia 2017 r.

                                                  

INFORMACJA Nr 43/2017/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 1300 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Wypadek ciężki zaistniał w pochylni I w pokładzie 401/1 na poziomie 650 m, w odległości około 5,6 m na wschód od tamy bezpieczeństwa TB-672.

Pochylnia I w pokładzie 401/1 o nachyleniu do 190, wykonana została w obudowie typu ŁP10/V29/A, pomiędzy poziomami 650 m a 850 m. Z tego wyrobiska drążono chodniki 16a i 16b, którymi udostępniano pokład 361. W pochylni I prowadzono między innymi transport materiałów kolejką szynową podwieszoną z napędem własnym spalinowym do drążonych wyrobisk po jezdni z szyn typu ZRP-85 zamocowanych na łańcuchach 18x90 do zawiesi typu WS-02.

W dniu 1 sierpnia 2017 r., na zmianie rannej rozpoczynającej się o godzinie 600 do drążenia chodnika 16a w pokładzie 361 skierowano zespół pracowników, w tym 2 elektromonterów z oddziału ED2-K. Do drążonego wyrobiska prowadzono transport materiałów przy pomocy zestawu transportowego kolejki składającego się z lokomotywy spalinowej podwieszonej typu DLZ110F-II, 3 belek transportowych typu NZH2/4-II P2 (SESTO) wyposażonych w 6 wózków, tj. wciągników łańcuchowych hydraulicznych typu NZH2/4-II. Wciągniki te nie były wyposażone w worki na zapas łańcucha, a haki 4 wciągników nie były podciągnięte, przez co pętle łańcuchów z hakami przemieszczały się tuż nad spągiem.

Po zakończonej zmianie 2 elektromonterzy skierowali się pochylnią I w pokładzie 401/1 w kierunku poziomu 650 m. na wyjazd. W tym czasie wyrobiskiem przejeżdżał zestaw transportowy kolejki. W pochylni I w pokładzie 401/1 na wschód od tamy bezpieczeństwa TB-672 na spągu pozostawiony był stos 10 rur stalowych o długości 6 m i średnicy 150 mm, obustronnie opasany pętlami wykonanymi z drutu stalowego o średnicy 8mm. Elektromonterzy, dla ułatwienia wyjścia znacznie nachyloną pochylnią I, trzymając się haków kablowych zaczepionych o elementy zestawu transportowego, szli obok jadącej kolejki w kierunku poziomu 650 m.

Około godziny 1300 pętle łańcucha z hakami przemieszczającego się zestawu transportowego kolejki pochwyciły ułożony na spągu stos rur stalowych, z których jedna uderzyła w korpus elektromontera i docisnęła go do ociosu wyrobiska.

Po zatrzymaniu transportu i udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanego przetransportowano na noszach, a następnie wozem sanitarnym kolei podziemnej pod szyb „Paweł” na poziomie 650 m. Na nadszybiu pomocy udzielił mu lekarz. Następnie poszkodowany zabrany został przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

W opinii lekarskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. stwierdzono: „uraz lewej okolicy jamy brzusznej, miednicy oraz klatki piersiowej. Zgłasza ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa”. W kolejnej opinii lekarskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r., wydanej przez lekarza ze Szpitala w Sosnowcu, stwierdzono: „Złamanie miednicy. Złamanie kręgosłupa.”

Przyczyną wypadku ciężkiego elektromontera było uderzenie w korpus i dociśnięcie go do ociosu wyrobiska rurą stalową o średnicy 150 mm, pochwyconą przez pętle łańcucha z hakami przemieszczającego się zestawu transportowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję nakazującą wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej układu transportu materiałów kolejką szynową podwieszoną z napędem własnym spalinowym do chodnika 16a i 16b w pokładzie 361 z przekopu Gb8E do czasu:

  • wyposażenia dwusekcyjnego rozdzielacza hydraulicznego, sterującego wózkiem NZH2/4-II o numerze kopalnianym 5 i numerze fabrycznym 15/052-1, zabudowanym w zestawie trzech belek transportowych NZH2/4-II P2 (SESTO), w zespół sterowania,
  • wyposażenia dwusekcyjnych rozdzielaczy hydraulicznych, sterujących wózkami NZH2/4-II o numerach kopalnianych 1, 2, 3, 4, 6 i numerach fabrycznych odpowiednio 15/026-1, 15/0262, 15/053-1, 15/053-2, 15/052-2, zabudowanymi w zestawie trzech belek transportowych NZH2/4-II P2 (SESTO), w dźwignie lub cięgła sterujące,
  • wyposażenia zestawu trzech belek transportowych NZH2/4-II P2 (SESTO) w worek na zapas łańcucha przy każdym wózku typu NZH2/4-II,
  • usunięcia z drogi transportu materiałów kolejką szynową podwieszoną z napędem własnym spalinowym stosu rur stalowych o średnicy 150mm każda, zalegającego na spągu w pochylni I w pokładzie 401/1, bezpośrednio za odrzwiami tamy bezpieczeństwa TB- 672 w kierunku na zachód.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.