do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/04_07_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

04.07.2012

W pochylni zbiorczej/PII, w pokładzie 405/1 na poziomie 550 m, w trakcie prac związanych z łączeniem liny nośnej trasy przenośnika taśmowego typu PTG-50/1000, górnik, nie mając założonych okularów ochronnych, prawdopodobnie został uderzony w prawe oko zaciskiem mocującym linę do łańcucha Ø18 x 64 mm.