do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/11_09_2014_1
Drukuj grafikę : tak / nie

11.09.2014.1

Górnik oddziału G3-Sz w czasie wykonywania prac związanych z zabudową podciągów stalowych wzmacniających obudowę chodnika 60, w pokładzie 405/1, na poziomie 850m, spadł z pomostu z wysokości 1,2m uderzając o elementy konstrukcji przenośnika taśmowego oraz o spąg wyrobiska doznając urazu czaszkowo-mózgowego i skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Przyczyną wypadku był niewłaściwy montaż pomostu roboczego.