do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/12_04_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

12.04.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa
GOW-6/gem-401/2014

Katowice, dnia 24.04.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2014 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 12.04.2014 r.,
o godzinie 315 w KW S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach, w ścianie 112 w pokładzie 352 na poz. 740 m, któremu uległ górnik przodowy oddziału G-II, lat 41, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 112 prowadzonej systemem ścianowym podłużnym na wysokość do 1,6 m, na zawał. Ściana wyposażona była w obudowę zmechanizowaną typu Glinik-066/20-POz.

W dniu 11 kwietnia 2014 r. na zmianie ,,D” (rozpoczynającej się o godz. 000 w dniu 12 kwietnia 2013 r.), ściana obłożona była do wydobycia. Podczas urabiania kombajnem czoła ściany sukcesywnie przesuwano sekcje obudowy zmechanizowanej do ociosu ściany. W czasie przesuwania sekcji obudowy zmechanizowanej nr 2 przez przodowego ściany, znajdującego się w sekcji nr 3, nastąpiło pochwycenie i zaklinowanie przewodu magistrali wysokiego ciśnienia przez blachy korekcyjne boczne sekcji nr 2 i 3, co skutkowało ułamaniem i wyrwaniem końcówki zaworu odcinającego dopływ emulsji z magistrali do sekcji nr 2. Wskutek tego górnik przodowy został uderzony strumieniem emulsji pod ciśnieniem około 25MPa. W wyniku doznanych obrażeń górnik zmarł w czasie transportu karetką do szpitala.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie górnika przodowego strumieniem emulsji, w wyniku ułamania i wyrwania końcówki zaworu odcinającego dopływ emulsji z magistrali do sekcji nr 2 obudowy zmechanizowanej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji ściany 112 w pokładzie 352 do czasu:

  1. Doprowadzenia instalacji hydraulicznej zasilającej sekcję obudowy zmechanizowanej numer 2, do stanu zgodnego z DTR.
  2. Sprawdzenia układu hydrauliki siłowej zasilającej kompleks ścianowy, w celu wyeliminowania możliwości pochwycenia przewodów magistralnych zasilających ten kompleks, podczas wykonywania prac związanych z rabowaniem i podjeżdżaniem sekcjami obudowy zmechanizowanej. Ponowne uruchomienie instalacji hydraulicznej zasilającej sekcje obudowy zmechanizowanej może nastąpić po przeprowadzeniu odbioru tej instalacji, przez komisję powołaną przez KRZG i wydaniu pisemnego zezwolenia na oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.