do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/12_05_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

12.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-10/gem-203/2012

Katowice, dnia 17.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2012 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 12.05.2012 r. około godz. 440, w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch „Śląsk”, w przecince łączącej w pokładzie 510/L na poziomie 765 m, któremu uległ elektromonter oddziału MEE-2S, lat 37, pracujący w górnictwie 15 lat i 8 miesięcy.

Wypadek zaistniał w przecince łączącej w pokładzie 510/L na poziomie 765 m, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem 10d, podczas prowadzenia transportu materiałów kolejką spągową zębatą typu KSZ 650/900/30/60A. Wyrobisko o wysokości 3,5 m, szerokości około 5 m i nachyleniu około 12020´, wykonano w obudowie ŁP V29/4/A.

W dniu 11.05.2012 r. na zmianie D, trwającej od godz. 030 do godz. 800 w dniu 12.05.2012 r., sztygar zmianowy oddziału PZL-2S, na podziale pracy, skierował czterech pracowników, tj. górnika z oddziału PZL-2S, dwóch ratowników z oddziału WWO-S oraz górnika z oddziału KG-3S, do przeprowadzenia transportu materiałów do i z likwidowanej ściany 9d w pokładzie 510L, na poziomie 765 m, kolejką spągową zębatą. Ciągnik kolejki był sterowany zdalnie, radiowo. Około 330 sztygar zmianowy oddziału MEE-2S, telefonicznie skierował elektromontera do przecinki łączącej, celem zabudowy i uruchomienia sterowania kołowrotu typu Jankowice, zabudowanego w przecince łączącej, pomiędzy trasą kolejki spągowej a ociosem zachodnim. Elektromonter przystąpił do podłączania instalacji elektrycznej kołowrotu typu Jankowice, przebywając w sąsiedztwie trasy będącej w ruchu kolejki spągowej. W czasie przejazdu kolejki, obok kołowrotu, ciągnik docisnął elektromontera do stojaka typu Valent stabilizującego kołowrót.

W wyniku wypadku elektromonter doznał zmiażdżenia brzucha i miednicy, ran miażdżonych krocza, moszny i ud oraz zatrzymanie krążenia. Po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, o godzinie 645, nastąpił zgon poszkodowanego.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie elektromontera, do stojaka typu Valent, przez ciągnik kolejki spągowej zębatej.

Przyczyna ta spowodowana była brakiem wycofania elektromontera z chodnika łączącego, w którym prowadzono ruch kolejki spągowej zębatej oraz brakiem odstępów ruchowych, pomiędzy zabudowanym kołowrotem a ciągnikiem kolejki.
W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

Nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
  układu transportu prowadzonego kolejką spągową zębatą typ KSZ 650/900/30/60A,
  z poziomu 765 do pokładu 510 partia „L”, do czasu:
  - zapewnienia wymaganych odstępów między krawędziami najszerszego środka transportowego a obudową wyrobiska, ociosem, odrzwiami lub maszynami o wartości co najmniej 0,4 m na całej długości trasy,
  - doprowadzenia do sprawności sygnalizacji ostrzegawczej, zakazującej wejścia do wyrobiska z czynnym transportem.
 2. Zapoznać załogę z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku.
 3. Ponownie przeszkolić brygady transportowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wycofanie załogi z trasy prowadzonego transportu.
 4. Zapoznać dyrektora OUG w Katowicach z wynikami sekcji zwłok pracownika, który uległ wypadkowi śmiertelnemu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.