do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/13_08_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

13.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-13/gem-26/2010

Katowice, dnia 18.08.2010 r.

INFORMACJA Nr 13/2010śm/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 13.08.2010 r., o godzinie 204, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ spawacz pod ziemią, lat 32, pracujący w górnictwie 5 lat.

W dniu 13.08.2010 r., w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Lubin”, w Lubinie, w rejonie Lubin Zachodni, o godz. 204, w pochylni C-242 pomiędzy przecinka p3 i przecinką p4, gdzie zabudowany był przenośnik taśmowy Legmet 1000 C-242 w odległości około 4500 m od szybów L-IV, L-V na zmianie IV Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), doszło do wypadku śmiertelnego, któremu uległ spawacz pod ziemią, pracownik własny oddziału T-30.

W dniu 12.08.2010 r. na zmianie czwartej WSP dwuosobowa brygada oddziału transportu poziomego T-30, składająca się ze spawacza pod ziemią – przodowego zespołu oraz ślusarza mechanika maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią, wykonywała prace konserwacyjne związane z przeglądem przenośnika taśmowego Legmet 1000 C-242, zabudowanego w pochylni C-242 oddziału G-8 na poziomie 910 m, w rejonie Lubina Zachodniego. W związku z brakiem naocznych świadków zaistniałego zdarzenia, po przeprowadzonych oględzinach oraz dokonanych wstępnych ustaleniach, przyjęto prawdopodobny następujący przebieg zdarzeń. Przodowy, po przybyciu na miejsce pracy, wydał polecenie swojemu pomocnikowi, dotyczące załączenia do ruchu przenośnika taśmowego celem dokonania przeglądu jego pracy. Pomocnik, po dotarciu do pulpitu sterującego, załączył przenośnik o godz. 202. Przenośnik, po krótkim, kilkunastosekundowym okresie pracy, wyłączył się bez jego udziału. Zaniepokojony tym faktem pracownik udał się w kierunku miejsca gdzie rozstał się ze swoim przodowym odległym od pulpitu sterowniczego o 85,2 m. Po dotarciu w rejon chodnika C-242, pomiędzy przecinką p3 i p4, zauważył leżącego na spągu przodowego swojego zespołu bez objawów funkcji życiowych. Podjął działania ratunkowe oraz powiadomił o zdarzeniu sztygara zmianowego oddziału T-30, który to o zaistniałym wypadku powiadomił dyspozytora kopalni. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz ratownik kontynuował działania ratunkowe, w drodze pod szyb L-V, gdzie pomimo prowadzonej resuscytacji o godz. 350 stwierdził zgon poszkodowanego wywołany urazem głowy.

Przyjęto, że przodowy brygady pola, w nieustalonych okolicznościach, znalazł się, w trakcie krótkotrwałego załączenia przenośnika taśmowego, w zasięgu biegu dolnej taśmy i został przemieszczony, pomiędzy dolną taśmą a poprzeczką wzmacniającą konstrukcje bramki nr 87 taśmociągu, doznając śmiertelnych urazów. Wskutek zdarzenia nastąpiło również przesunięcie stóp konstrukcji bramki z fundamentu na spąg wyrobiska.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje, w których polecił:

  1. Wstrzymać ruch przenośnika taśmowego Legmet 1000 C-242, zabudowanego w pochylni C 242 w polu XI/13 oddziału G-8 w rejonie Lubin Zachodni poziom 910 m, do czasu przeprowadzenia dnia 13.08.2010 r. oględzin miejsca wypadku.
  2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego O/ZG „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej ruchu przenośnika taśmowego Legmet 1000 C-242 zabudowanego w pochylni C 242 w polu XI/13 oddziału G-8 uszkodzonego w wyniku zaistniałego wypadku, do czasu:
    • przeprowadzenia nadzwyczajnej kontroli stanu technicznego i wykonania próby funkcjonalnej sterowania, blokad oraz wyłączania awaryjnego,
    • wykonania stosownych do wyników przeprowadzonej kontroli czynności naprawczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.