do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/16_01_2013_2
Drukuj grafikę : tak / nie

16.01.2013.2

W upadowej D-4b przecinka 33, poziom 1000 m, w trakcie czyszczenia otworów strzałowych operator Samojezdnego Wozu Wiertniczego został uderzony odłamkiem skalnym, opadającym z czoła przodka, doznając złamania trzonu kości udowej, ogólnego potłuczenia i otarcia naskórka (wypadek lekki).