do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/17_02_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

17.02.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.02.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 14/2012/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 17.02.2012 r. o godzinie 115 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, w przekopie taśmowym II wschodnim, poziom 950 m, któremu uległ elektryk oddziału ED2b, lat 39, pracujący w górnictwie 19 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie taśmowym II wschodnim na poziomie 950 m, zaliczonym do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobisko, o wysokości 3,1 m i szerokości 4,75 m, zostało wykonane w obudowie typu ŁP 12 V36/4, o rozstawie odrzwi co 0,6 m. Wyrobisko w miejscu zdarzenia nie było oświetlone, spąg był twardy, wilgotny, nachylony pod kątem około 7o w kierunku na wschód. Wzdłuż ociosu południowego wyrobiska znajdowała się trasa przenośnika taśmowego typu Intermet 1200 odstawy zbiorczej. Po stronie ociosu północnego znajdowało się przejście dla załogi, nad którym zlokalizowana była trasa kolejki podwieszanej spalinowej.

W dniu 17 lutego 2012 r. na zmianie 4 (rozpoczynającej się o godzinie 2400), pracownicy oddziałów przygotowawczych GRP3b i GRP4b wraz z obsługą energomaszynową i osobami dozoru, korzystając z zestawu transportowego kolejki podwieszanej spalinowej, wyposażonej w ciągnik typu SCHARF 1500 2+2, dopuszczonej do jazdy ludzi, jadąc do miejsc pracy, znajdujących się w rejonie drążonych przekopów G-20 oraz F-31. Przed godziną 115, maszynista zatrzymał kolejkę, w celu zmiany położenia rozjazdu, znajdującego się w rejonie skrzyżowania przekopu taśmowego II wschodniego z pochylnią F-31 w pokładzie 404/1. Z jednej z kabin osobowych wysiadł elektryk z oddziału ED2b. Po zmianie położenia rozjazdu do jazdy na wprost, maszynista uruchomił zestaw transportowy kolejki, który po przejechaniu około 10 m został zatrzymany, przez zahamowanie wózków hamulcowych. Oględziny miejsca wypadku wykazały, że wózki hamulcowe zostały uruchomione, przez linkę awaryjnego wyzwolenia, zaplątaną o linę bezpieczeństwa zestawu jezdnego, która została wyciągniętą poza obrys zestawu transportowego przez wleczony łuk ociosowy obudowy typu ŁP 12 V36/4. Przedmiotowy łuk, z nieustalonych dotychczas przyczyn, po uruchomieniu zestawu transportowego kolejki, prawdopodobnie zsunął się z niestabilnej sterty składowanych łuków obudowy po stronie ociosu północnego wyrobiska i został pochwycony przez przemieszczające się elementy kolejki, zahaczając o linę bezpieczeństwa. W tym czasie, gdy elektryk znajdował się, pomiędzy zestawem transportowym kolejki, a konstrukcją przenośnika taśmowego, prawdopodobnie został uderzony wleczonym przez kolejkę łukiem ociosowym oraz dociśnięty do konstrukcji przenośnika taśmowego.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników, poszkodowany był transportowany w kierunku szybu. W trakcie transportu, do poszkodowanego dotarł lekarz, który przejął nad nim opiekę medyczną. Na powierzchni oczekiwał zespół karetki „R”, który przewiózł poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W wydanej wstępnej opinii lekarz stwierdził: „Stłuczenie biodra lewego i miednicy oraz rana tłuczona uda lewego”. W wydanej opinii w szpitalu stwierdzono: „Wieloodłamowe złamanie miednicy – niestabilne. Rozległa rana szarpana uda lewego z uszkodzeniem powięzi i mięśni. Krwiomocz”.

W dniu 17.02.2012 r. o godzinie 330 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o wypadku lekkim i wyjeździe karetki sanitarnej do szpitala. O godzinie 530 powiadomiono o wypadku ciężkim.

Prawdopodobną przyczyną wypadku ciężkiego było nagłe uderzenie elektryka, wleczonym przez kolejkę podwieszaną spalinową, łukiem ociosowym obudowy ŁP12 V36/4 oraz dociśnięcie go do konstrukcji przenośnika taśmowego Intermet 1200. Do wypadku przyczynił się sam poszkodowany, który samowolnie opuścił kabinę osobową kolejki w miejscu niedozwolonym, a następnie przebywał obok będącego w ruchu zestawu transportowego kolejki.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 17.02.2012 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji zestawu transportowego kolejki podwieszanej spalinowej, wyposażonej w ciągnik typu DZ 1500 2+2, nr kopalniany 17 oraz przenośnika taśmowego typu Intermet 1200 w przekopie taśmowym II wschodnim, poziom 950 m, do czasu doprowadzenia ich stanu technicznego i odstępów ruchowych, do zgodności z wymogami obowiązujących dokumentacji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.