do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/17_03_2007
Drukuj grafikę : tak / nie

17.03.2007

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-5/gg-03/2007

Katowice, dnia 20.03.2007 r.

I N F O R M A C J A    Nr 5/2007 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 17.03.2007 r. o godzinie  213,  w KGHM       POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik-operator p.z., lat 37, pracujący w górnictwie  17 lat.

     Wypadek miał miejsce w komorze K-26, między pasami P-9 a P-8, w polu G-X/1 oddziału G-5  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach na poz. 1000 m w odległości około 3800 m od szybu R-3. Wyrobisko w miejscu wypadku posiadało wymiary: szerokość przy stropie około 6 m i wysokość około 4,0 m. Komora K-26 została wykonana w roku 1982 (jako pochylnia H-21). Strop wyrobiska wówczas został zabudowany obudową ekspansywną typu KP o długości 1,8 m. w siatce 1,0 x 1,0 m. W roku 2005 rozpoczęto rozcinkę eksploatacyjną w polu X/1 i sukcesywnie w trakcie przebierania strop wcześniej wykonanych wyrobisk (w tym K-26) był przebudowywany obudową kotwową wklejaną o długości 1,8 m.

     W dniu 17.03.2007 r., na IV zmianie (WSP), zespół operatorów maszyn ciężkich oddziału C-5, w skład którego wchodziła ładowarka łyżkowa ŁK-2 oraz dwa wozy odstawcze typu CB-4, otrzymał od sztygara zmianowego zadanie wybierania urobku w polu X/1. Około godziny 200 operator ładowarki ŁK-2 nr zakładowy 150 wybierał urobek w komorze K-26 od strony pasa P-9, ładując go na wozy odstawcze. W pewnym momencie, z nieustalonych wstępnie przyczyn (prawdopodobnie w wyniku awarii), operator opuścił kabinę maszyny i otworzył klapę pokrywy komory silnika. W chwili gdy znalazł się na wysokości wejścia do kabiny, z przystropowej części narożnika filara, odspoił się blok dolomitu o wymiarach około 1,2 x 0,7 x 0,7 m, który spadając docisnął operatora do konstrukcji maszyny.

     O godz. 213 znajdujący się na skrzyżowaniu komory K-27 z P-9, operator wozu odstawczego nr zakładowy 280, widząc nieruchomą ładowarkę, nie mogąc się doczekać na kolejny załadunek, podszedł do ładowarki, gdzie zorientował się, że jej operator uległ wypadkowi. Operator wozu odstawczego wezwał na pomoc współpracowników, po czym przystąpili do uwalniania spod bryły skalnej i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Jednocześnie, przez Dyspozytora Górniczego kopalni, wezwano zastępy ratowników JRGH w Lubinie oraz  lekarza ratownika. Pracownicy oddziału,  własnymi siłami, uwolnili  poszkodowanego.

Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, przybyły na miejsce wypadku lekarz ratownik stwierdził o godzinie  257 zgon poszkodowanego. Wstępne oględziny lekarskie wykazały uraz wielonarządowy.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie pracownika odspojoną bryłą dolomitu.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nakazał:

1/ wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze  „Rudna” w Polkowicach w komorze K-26 między pasami P-8 i P-9 pola X/1 do czasu:

- przeprowadzenia kontroli stanu obudowy oraz przeprowadzenia oceny stanu zagrożenia opadem skał w sposób ustalony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

-   zabezpieczenia stropu i ociosów w komorze K-26 pomiędzy pasami P-8 i P-9 w oparciu o wyniki ww. oceny,

2/ zatrzymać ruch maszyny ŁK-2 o numerze zakładowym 150 do czasu przeprowadzenia  sprawdzenia jej stanu technicznego przez upoważnioną jednostkę,

3/ przeprowadzić dodatkowe szkolenie operatorów górniczych maszyn ciężkich w zakresie  warunków i sposobów wykonywania drobnych napraw maszyn w wyrobiskach pól  eksploatacyjnych, w szczególności w utrudnionych warunkach górniczo-geologicznych (np. osłabione stropy, wyrobiska w przebudowie itp.).

4/ zapoznać załogę zakładu górniczego i podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami wypadku.