do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/21_01_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

21.01.2014

W przodku chodnika badawczego 1z, na poziomie 840m, w pokładzie 407/3, nastąpiło zapalenie metanu wypływającego ze szczeliny pomiędzy warstwą łupka ilastego a warstwą łupka piaszczystego nad pokładem węgla. Zapalony metan utworzył płomień o długości około 3m. Po upływie około minuty został on ugaszony gaśnicą proszkową. Z zagrożonego rejonu wycofano 13 pracowników, nikt nie doznał obrażeń.