do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/21_04_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

21.04.2012

W polu XIII/2, na poziomie 850m, podczas ładowania przodka K-22 z pasa 20 odspojona z czoła przodka łata skalna przygniotła górnika (wypadek lekki)