do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/24_09_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

24 09 2018

 Wyższy Urząd Górniczy                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

 Katowice, dnia  3   października 2018 r.

INFORMACJA Nr 66/2018/EW 

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 24.09.2018 r., około godziny 1612 w PG „Silesia” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, któremu uległ górnik firmy „Trans-Jan” Sp. z o.o., lat 47, pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek miał miejsce w drążonej przez „Trans-Jan” Sp. z o.o. pochylni 604 (wyrobisko kamienne), na poziomie VI (555 m). Drążenie wyrobiska prowadzono przy użyciu kombajnu chodnikowego typu AM75/BZ1, współpracującego z podajnikiem taśmowym typu PDT Sigma 800. Do dnia 24.09.2018 r. wydrążono 377 m wyrobiska, które wykonano w obudowie typu ŁPSil13/V32.

W rejonie eksploatowanego kombajnu wysokość wyrobiska wynosiła 4,20 m, a szerokość 6,35 m.

W dniu 24.09.2018 r. na zmianie „B” rozpoczynającej się od godziny 1200, zespół pracowników składający się z dwóch górników pod nadzorem osoby dozoru ruchu prowadził prace, polegające na wymianie gwiazdy napędowej i gwiazdy zwrotnej podawarki kombajnu. W tym celu rozpięto łańcuch i ułożono go na podajniku taśmowym typu PDT Sigma 800 wzdłuż trasy podajnika. Około godziny 1612 demontujący gwiazdę zwrotną górnik stał na taśmie podajnika taśmowego. W tym czasie, według wstępnych ustaleń, w nieokreślonym celu osoba dozoru uruchomiła napęd podawarki, w wyniku czego pozostawiony na podajniku taśmowym łańcuch został przemieszczony, wciągając prawą nogę górnika pomiędzy gwiazdę zwrotną a dolną blachę osłonową podawarki. Górnikowi niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, po czym przetransportowano go pod szyb. Podczas transportu pracownika pod szyb, dalszej pomocy udzielał mu lekarz zakładowy. Poszkodowany po wydaniu na powierzchnię, helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary – Centrum Urazowe w Sosnowcu. Lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: amputacja urazowa podudzia prawego.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było wciągnięcie prawej nogi górnika pomiędzy gwiazdę zwrotną a dolną blachę osłonową podawarki kombajnu, przez łańcuch, przemieszczony w wyniku uruchomienia napędu podawarki kombajnu.

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał eksploatację kombajnu chodnikowego typu AM-75/BZ1, eksploatowanego w pochylni 604 oraz określił następujące warunki wznowienia jego eksploatacji:

  1. doprowadzić do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową podawarkę kombajnu,
  2. przeprowadzić komisyjny odbiór techniczny kombajnu,
  3. uzyskać zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na eksploatację kombajnu.

2. Nakazał zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.