do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/25_08_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

25.08.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.08.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 57/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 25.08.2008r. o godz. 2020 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ górnik oddziału G-3.

Wypadek zaistniał w ścianie 511 w przystropowej warstwie pokładu 510 na poziomie 780m.

Pokład 510 o grubości od 6,1m do 8,7m i nachyleniu od 2° do 15°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 511 o wysokości do 3,0m i długości około 285m wyposażona została w obudowę typu FAZOS 15/31-POz, przenośnik typu RYBNIK-850 oraz kombajn typu KSW-475/2BPH.

W dniu 25.08.2008r., na zmianie rannej w ścianie 511 nastąpił opad skał stropowych od sekcji nr 143 do sekcji nr 149, co spowodowało na tym odcinku odsłonięcie stropu na głębokość do 1,2m. Na zmianie popołudniowej, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 145, zespół pracowników oddziału G-3 prowadził roboty związane z zabezpieczaniem odsłoniętego stropu. Około godziny 2020 podczas wykonywania wykładki na stropnicach stalowych umieszczonych na sekcjach obudowy zmechanizowanej, nastąpił kolejny opad skał stropowych, które uderzyły jednego z górników znajdujących się w przestrzeni pomiędzy przenośnikiem, a ociosem węglowym.

Po wytransportowaniu na powierzchnię, według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał: urazu klatki piersiowej, złamania ramienia lewego i urazu głowy. Po przewiezieniu do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej i przeprowadzeniu badań lekarskich u poszkodowanego stwierdzono: uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej z odmą płuc i krwawieniem opłucnym, stłuczenie brzucha z krwawieniem do otrzewnej, złamanie lewego ramienia i lewego obojczyka, stłuczenie głowy, złamanie kości łonowej i kulszowej, złamanie lewego talerza biodrowego.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie górnika przemieszczającymi się masami skalnymi.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przystropowej warstwy pokładu 510 ścianą 511 na poziomie 780m, do czasu:
  a) usunięcia urobku i skał zalegających w ścianie na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 143 do nr 159, pochodzących z opadu stropu na tym odcinku ściany,
  b) zabezpieczenia nadmiernie odsłoniętego stropu na odcinku powstałego opadu skał stropowych.
  Roboty te prowadzić w oparciu o szczegółowe ustalenia opracowane przez kierownika działu robót górniczych i zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  z uwzględnieniem m.in. :
  - wykonywania robót przez wyspecjalizowanych pracowników,
  - stałego i bezpośredniego nadzoru przez osoby co najmniej wyższego dozoru ruchu górniczego.
 2. Zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.