do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/26_08_2013_2
Drukuj grafikę : tak / nie

26.08.2013.2

Elektromonter oddziału ED-1 podczas prac związanych z uwalnianiem nieczynnego kabla typu YHKGXSekyn 3x50mm2, zawieszonego na hakach stalowych, na ociosie wyrobiska, doznał urazu oka lewego.