do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/28_05_2018-1
Drukuj grafikę : tak / nie

28 05 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy                                                                                                             

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia 10 lipca 2018 r.

 INFORMACJA Nr 45/2018/EW

 o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 28 maja 2018 r. około godziny 13.30 na skrzyżowaniu przecinki 24 i upadowej H-10b, w rejonie szybu R-IX w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Rudna”.

Wypadek miał miejsce w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” na skrzyżowaniu przecinki 24 i upadowej H-10b na poziomie 1150 m, oddziału wentylacyjnego TW/W-5. Miejsce zdarzenia było przewietrzane wydzielonym prądem powietrza świeżego, płynącego w ilości ok. 4300 m3/min. Przecinka 24 oddzielona była od upadowej H-10b dwoma tamami murowymi pełnymi na podsypce kamiennej, bez przejść, wykonanymi w upadowej H-10b po obu stronach skrzyżowania. W przecince 24 przy skrzyżowaniu z upadową H-10b od strony upadowej H-12c zabudowana była tama murowa przejezdna z gumami, która została uszkodzona najprawdopodobniej przez przejeżdżającą samojezdną maszynę górniczą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oddział wentylacyjny W-5 po uzyskaniu informacji o zaistniałym uszkodzeniu i dokonaniu oceny stanu tamy murowej przejezdnej, przystąpił do jej odbudowy. Wykonano demontaż uszkodzonych elementów tamy poprzez usunięcie nadproża metalowego z dwuteownika o wysokości 300 mm zabudowanego nad filarami, i uszkodzonego filara południowego tamy. Po wykonanym demontażu powyższych elementów tamy, w dniu 26.05.2018 r. po zmianie drugiej WSP w wyrobisku pozostał zabudowany bliźniaczy filar północny tamy o przekroju kwadratowym ok. 80 cm x 80 cm wraz z przewiązanym do filara murem doszczelniającym. W dniu 28.05.2018 r. na zmianie drugiej WSP, sztygar zmianowy oddziału wentylacyjnego W-5 wraz z zespołem trzech pracowników z oddziału W-5 (operator ładowarki ŁK-1 transportujący materiały do murowania i dwóch murarzy) przystąpili do realizacji zadania odbudowy filara południowego o docelowej wysokości do stropu wyrobiska równej około 3,0 m. Około godziny 13.30 na murarza, układającego na spągu pierwszą warstwę bloczków cementowo-żużlowych na zaprawie cementowej, odbudowywanego filara południowego, przewrócił się pozostały mur doszczelniający, który przygniótł go do spągu wyrobiska. Obecni na miejscu współpracownicy wraz ze sztygarem z W‑5, podjęli akcję uwolnienia poszkodowanego, uwięzionego pod największym fragmentem przewróconego i przełamanego muru, o szerokości ok. 1,0 m u podstawy do 1,6 m przy stropie, grubości 0,24 m i wysokości ok. 1,2 m. Z wykorzystaniem łyżki ładowarki samojezdnej podnieśli przewrócony fragment muru, uwolnili poszkodowanego i przetransportowali go pod szyb, informując jednocześnie dyspozytora ruchu o zdarzeniu. Poszkodowany był przytomny. Na podszybiu szybu R-IX poszkodowanego przejął lekarz ratownik wraz z sanitariuszami. Po zaopatrzeniu poszkodowany został przetransportowany szybem R-IX na powierzchnię, a następnie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Po ustnej, wstępnej relacji lekarza ratownika odnośnie stanu poszkodowanego, kopalnia zgłosiła podejrzenie wypadku ciężkiego. Z uwagi na odmowę Szpitala udzielania pracodawcy informacji o stanie zdrowia poszkodowanego i obrażeniach, na podstawie danych o stanie wracającego do zdrowia poszkodowanego, uzyskanych od jego rodziny, kopalnia nie potwierdziła ciężkości wypadku. Po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, w dniu 29.05.2018 r. na zmianie I, nie zachodziła potrzeba wydawania decyzji. W dniu 29.06.2016 r. kopalnia, po uzyskaniu informacji z wypisu poszkodowanego ze Szpitala, zakwalifikowała wypadek jako ciężki. Przyczyną wypadku było przewrócenie się pozostałego muru doszczelniającego na murarza wykonującego przy nim prace związane z odbudową filara nośnego tamy przejezdnej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.