do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/30_07_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

30 07 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  8 sierpnia 2018 r.

 INFORMACJA Nr 53/2018/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 30 lipca 2018 r., około godziny 1505 w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w likwidowanym za postępem ściany chodniku podścianowym ściany 5/VI/385 w polu Nadrybie.

Wypadek zaistniał w chodniku podścianowym likwidowanym za postępem ściany 5/VI/385, prowadzonej w pokładzie 385 systemem poprzecznym z zawałem stropu. Chodnik w miejscu wypadku miał wysokość 2,0 m, szerokość 4,55 m i wykonany był w obudowie sześcioelementowej typu ŁPSC 12/S wykonanej z kształtownika V36 z wykładką mechaniczną stropu, w rozstawie odrzwi co 0,9 m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania, z opinką wykonaną z siatek łańcuchowo – węzłowych.

W dniu 30 lipca 2018 r., na zmianie drugiej (trwającej od godziny 1230 do godziny 2000), sztygar zmianowy skierował zespół czterech pracowników (wszyscy z kwalifikacjami górnika rabunkarza) do prac związanych z likwidacją chodnika za postępem ściany.

Rabunek prowadzony był w odległości 9,0 m od linii podpór hydraulicznych obudowy zmechanizowanej przy dopuszczalnej odległości wynoszącej max. 10 m, określonej w projekcie technicznym eksploatacji ściany 5/VI/385 i technologii likwidacji chodników przyścianowych.

Po przyjściu na miejsce pracy pracownicy przystąpili do przygotowania obudowy chodnika do rabowania. W tym celu zdemontowali z trzech ostatnich odrzwi prostkę podciągu wzmacniającego obudowę chodnika od strony ściany, zdemontowali strzemiona zamków obudowy na połączeniu stropnic (w osi wyrobiska) na pierwszych od zawału odrzwiach przeznaczonych do rabunku, a na trzech kolejnych odrzwiach wszystkie rozpory i strzemiona zamków obudowy na połączeniu łuków ociosowych z prostkami na ociosie przeciwległym do ściany. Uwolnili także ostatnie dwa odrzwia obudowy poprzez obrócenie luźnej prostki podciągu kotwowego zabudowanego w stropie wyrobiska. Ponadto wyrabowali na trzech kolejnych od strony zawału odrzwiach łuki ociosowe obudowy na ociosie ścianowym. Sposób w jaki brygada wykonywała rabowanie obudowy był niezgodny z postanowieniami obowiązującej instrukcji rabowania łukowej obudowy chodnikowej i technologii likwidacji chodników przyścianowych za postępem ściany.

Po wykonaniu powyższych czynności trzej pracownicy przystąpili do przebudowy siłownika urządzenia do rabowania obudowy chodnikowej typu BK-006 na ocios ścianowy, zaś sam przodowy udał się w stronę miejsca rabunku, prawdopodobnie w celu zamontowania łańcucha na przeznaczonych do rabowania pierwszych od strony zawału odrzwi obudowy. Około godziny 1505 nastąpił opad skał stropowych i zasypanie poszkodowanego, znajdującego się pod niezabudowanym stropem poza ostatnimi odrzwiami obudowy chodnikowej. Pracownicy natychmiast przystąpili do usuwania rumowiska skalnego wokół głowy poszkodowanego, umożliwiając mu oddychanie, jednocześnie informując o zdarzeniu sztygara zmianowego. Po usunięciu rumoszu skalnego wokół zasypanego i uwolnieniu go, odtransportowano go przytomnego na noszach pod szyb, skąd karetką pogotowia został odwieziony do Szpitala Powiatowego w Łęcznej.

Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany nie odniósł poważniejszych obrażeń zewnętrznych ciała, bez uszkodzeń kręgosłupa, miednicy i głowy.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku  było: zasypanie poszkodowanego znajdującego się pod niezabudowanym stropem, poza ostatnimi odrzwiami obudowy chodnikowej, rumowiskiem skalnym, wskutek opadu skał stropowych likwidowanego chodnika podścianowego ściany 5/VI/385.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego LW "Bogdanka" S.A. w części dotyczącej wykonywania rabunku obudowy w chodniku podścianowym 5/VI/385 za frontem ściany przez oddział G-6, określając następujące warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:

  • dokonanie przez kierownika działu górniczego pola Nadrybie oceny stanu obudowy chodnikowej na odcinku od miejsca zawału w chodniku podścianowym do okna ściany,
  • dokonanie przez kierownika działu górniczego pola Nadrybie oceny istniejącego wzmocnienia obudowy chodnikowej oraz ustalenie dodatkowych wzmocnień obudowy od okna ściany do miejsca rabunku tego chodnika,
  • ustalenie przez kierownika działu górniczego pola Nadrybie, od których odrzwi od strony zawału rozpoczęty zostanie rabunek obudowy chodnika,
  • dokonanie odbioru wykonania powyższego przez osobę wyższego dozoru ruchu górniczego i zgłoszenie tego do dyspozytora ruchu,
  • wykonanie rabunku pierwszego odrzwia obudowy chodnikowej pod bezpośrednim nadzorem osoby wyższego dozoru ruchu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.