do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/31_07_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

31.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-13/gg-03/2008

Katowice, dnia 8.08.2008 r.

INFORMACJA Nr 13/2008 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 31.07.2008 r. o godzinie 720 w JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w przodku chodnika nadścianowego N-13 w pokładzie 329/2, poziom 820, oddział GR-2, któremu uległ górnik - kombajnista, lat 30, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w przodku chodnika nadścianowego N-13 w pokładzie 329/2, poziom 820, o miąższości 2,4 m i wybiegu 298 m. Przedmiotowe wyrobisko drążone było w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, w pokładzie niezaliczonym do zagrożonych tąpaniami. W miejscu wypadku nachylenie spągu wynosiło 0o, szerokość wyrobiska 5,0 m a jego wysokość 3,5 m. W przodku na spągu, na całej szerokości, była pryzma urobku do wysokości 1,6 m. W czole przodka występowała strefa pogorszonych warunków górniczo-geologicznych w postaci kilku uskoków wtórnych, o wielkości zrzutu 0,15 do 0,30 m, związanych z bliskim sąsiedztwem zrobów zawałowych. Kierunek przebiegu uskoków był zbliżony do kierunku drążenia wyrobiska. W 5-metrowej strefie przyprzodkowej, na ociosie południowym w części stropowej, występowały w kilku miejscach pustki za obudową o wysokości do 0,25 m. Na odcinku około 22 m od czoła przodka było rozlewisko wody o głębokości do 0,2 m.

Wyrobisko drążone było za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50z-w w obudowie ŁP9/V29/A o rozstawie odrzwi 0,75 m. Elementy obudowy łączone były strzemionami SK-29. Opinkę stropu i ociosów stanowiła siatka zgrzewana zaczepowa. Obudowa stabilizowana była 11 rozporami typu G. Łuki ociosowe posadowione były na stopach podporowych. Chodnik przewietrzany był za pomocą wentylacji kombinowanej (lutniociąg tłoczący z lutni elastycznych ø800 mm i ø1000 mm oraz wentylator WLE 803A). Zastosowano urządzenie odpylające typu UO-630-04. Odstawa urobku realizowana była przy pomocy przenośnika zgrzebłowego SKAT-80, podajnika taśmowego PDT SIGMA 800 oraz przenośnika taśmowego GWAREK 1000.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy w zakresie obsługi kombajnu chodnikowego AM-50z-w przewidywała między innymi, że „Po zakończonej pracy kombajn należy wycofać na odległość umożliwiającą obsłudze przegląd kombajnu w warunkach zabezpieczonego stropu.”

W dniu 31.07.2008 r., na zmianie A rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy oddziału GRP-2 skierował do prac w rejonie przodka przedmiotowego wyrobiska 5-osobowy zespół pracowników. Zadaniem brygady było dalsze drążenie chodnika nadścianowego N-13 w pokładzie 329/2 przy użyciu kombajnu chodnikowego. Po przyjściu do przodka kombajnista udał się w kierunku kombajnu, którego głowica urabiająca znajdowała się na wysokości pierwszych zabudowanych odrzwi obudowy w przodku. Przechodząc pomiędzy czołem przodka a głowicą kombajnu, kombajnista został przygnieciony do głowicy urabiającej odspojoną ze stropu bryłą iłowca o wymiarach 1,0 x 0,6 x 0,25 m. Poszkodowanego uwolnili współpracownicy, którzy następnie udzielili mu pierwszej pomocy. W trakcie transportu poszkodowanego pod szyb przybyły lekarz stwierdził jego zgon. W opinii lekarskiej zapisał: „Rozległy uraz czaszkowo-mózgowy. Podejrzenie pęknięcia podstawy czaszki. Podejrzenie krwotoku śródmózgowego ”.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie głowy kombajnisty do głowicy urabiającej kombajnu odspojoną ze stropu bryłą skały. Do zaistnienia wypadku przyczynił się poszkodowany przechodząc pod niezabudowanym stropem, między czołem przodka a kombajnem niewycofanym w bezpieczne miejsce, oraz pogorszone warunki górniczo-geologiczne.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 31.07.2008 r. wydał decyzję, w której nakazał:

 1. 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia chodnika nadścianowego N-13 w pokładzie 329/2 do czasu:
  a) wypełnienia przestrzeni pomiędzy wyłomem a obudową, w kilku miejscach w 5-metrowej strefie przodkowej,
  b) zabudowy brakujących rozpór dwustronnego działania w strefie przodkowej,
  c) ustalenia zasad dalszego prowadzenia robót w przodku w związku z pogorszonymi warunkami górniczo-geologicznymi,
 2. Z opracowanymi zasadami dalszego prowadzenia robót w przodku zapoznać pracowników zatrudnionych przy drążeniu chodnika nadścianowego N-13 w pokładzie 329/2.
 3. Zlikwidować rozlewisko wody znajdujące się w strefie przodkowej na długości około 20 m.
 4. Ponownie przypomnieć załodze, a w szczególności brygadom przodkowym, zasady bezpiecznego wykonywania prac w strefach przodkowych, w tym o zakazie wykonywania prac pod niezabudowanym stropem i ociosem.
 5. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.