do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/31_07_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

31.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.08.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 60/2009/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 31.07.2009 r. o godzinie 1005 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał w ścianie 3 w pokładzie 405/1, w partii „K” na poziomie 1030 m. Pokład 405/1 o grubości od 2,0 m do 4,5 m i nachyleniu od 60 do 90 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana 3 o wysokości do 2,4 m i długości 324 m prowadzona systemem podłużnym z zawałem stropu, wyposażona została w obudowę zmechanizowaną typu Glinik 08/29-POz-W2, Glinik 08/29-POz-W2/BSN i Fazos 11/25-POz, przenośnik zgrzebłowy typu 4HB-260 oraz kombajn typu KGS-345N/2BP/06.

W dniu 31.07.2009 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 630, ściana 3 została obłożona do wydobycia. Sztygar oddziałowy oddziału G-4, skierował między innymi 2 osobowy zespół górników do wykonania obudowy indywidualnej w ścianie, przy chodniku ścianowym 4a. Po urobieniu odcinka ściany przy chodniku ścianowym 4a i przekładce napędu głównego przenośnika górnicy przystąpili do zabudowy stropnicy stalowej z profilu typu „V”, stanowiącej obudowę indywidualną pomiędzy zestawem obudowy zmechanizowanej, a obudową chodnikową. Po zabudowie pierwszego stojaka hydraulicznego typu SHC górnicy rozpoczęli zabudowę kolejnego drugiego stojaka. Około godziny 1005 nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie się stojaka hydraulicznego i stropnicy, które uderzyły jednego z górników powodując obrażenia głowy i uszkodzenie gałki ocznej.
Po przewiezieniu do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej i przeprowadzeniu badań lekarskich stwierdzono, że poszkodowany doznał urazu oka i oczodołu lewego oraz pęknięcia gałki lewej.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie pracownika w głowę przemieszczającymi się elementami obudowy indywidualnej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 405/1 ścianą 3, do czasu zabudowania odcinka ściany z obudową indywidualną, przy skrzyżowaniu z chodnikiem ścianowym 4a, zgodnie z projektem technicznym eksploatacji ściany.
  2. Zapewnić ciśnienie wynoszące maksymalnie 16 MPa w układzie hydraulicznym dla zasilania stojaków hydraulicznych typu SHC, stosowanych w rejonie skrzyżowania ściany 3 w pokładzie 405/1 z chodnikiem ścianowym 4a.
  3.  Zabezpieczyć uszkodzony mechanicznie stojak hydrauliczny typu SHC-NHR-10, Nr 0499 w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowaną jednostkę, mających na celu ustalenie jego stanu technicznego i prawidłowości działania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.