do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/4_03_2015
Drukuj grafikę : tak / nie

4 03 2015

 Wyższy Urząd Górniczy

 Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  27   marca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 14/2015/EW

o wypadku ciężkim, wstępnie zakwalifikowanym jako lekki, zaistniałym w dniu 4 marca 2015 r. ok. godz. 630 w budynku nadszybia szybu „Giszowiec” w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ cieśla szybowy, lat 35, pracujący w górnictwie 7 lat.

W dniu 04.03.2015 r. na zmianie „A” rozpoczynającej się o godzinie 600 w rejon zrębu szybu wydechowego „Giszowiec”, skierowany został dwuosobowy zespół pracowników oddziału szybowego, w tym przodowy – sygnalista szybowy. Do zadań zespołu należało między innymi opuszczanie materiałów ze zrębu szybu na podszybie poz. 550 m górniczym wyciągiem szybowym.

Budynek depresyjny nadszybia szybu „Giszowiec” wyposażony został w 4 tamy wentylacyjne z zamknięciem gilotynowym (2 po stronie załadunku wozów do klatki i 2 po stronie wypychania wozów z klatki). Konstrukcja tam składa się z: zasuwy gilotynowej zawieszonej na lince o średnicy 10 mm, łapadła zasuwy gilotynowej (zabezpiecza przed opadnięciem zasuwy po zerwaniu liny podnoszącej), konstrukcji do prowadzenia, ryglowania zasuwy gilotynowej (zabezpiecza zasuwę w skrajnym górnym położeniu), napędu elektrycznego, wciągarki ręcznej do awaryjnego otwarcia zasuwy.

Około godziny 630 pracownicy przetoczyli wóz kopalniany załadowany drewnem –filarówki o długości 6 m, poprzez tamę  nr 1 do budynku nadszybia szybu „Giszowiec”, przed tamę nr 2. Po zamknięciu tamy nr 1 przodowy uruchomił napęd tamy nr 2 w celu jej otwarcia.
W trakcie podnoszenia gilotyny nastąpiło zerwanie linki zawieszenia i opadnięcie gilotyny. Opadająca gilotyna przygniotła lewą stopę przodowego.

Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy został on przewieziony do Szpitala Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie zdiagnozowano zmiażdżenie stopy lewej. W dniu 18.03.2015 r. przeprowadzono amputację stopy.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

.