do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://nd.wug.gov.pl/bhp/5_02_2011
Drukuj grafikę : tak / nie

5.02.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 15.02.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2011/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, któremu uległ w dniu 5 lutego 2011 r. około godziny 214 pracownik oddziału szybowego, zaistniałego w górniczym wyciągu szybowym przedziału wschodniego szybu VII Kompania Węglowej S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku.

Ogólna charakterystyka szybu VII .
Szyb wdechowy, dwuprzedziałowy.
Wieża szybowa basztowa, żelbetowa.
Średnica szybu - Ø7,5 m.
Głębokość szybu - 474 m.
Poziomy do których jest prowadzony ruch: nadszybie (pomost nadzorczy), zrąb, poz.400 m;

Ogólna charakterystyka górniczego wyciągu szybowego wschodniego szybu VII.
Parametry ruchu:
Wydobycie urobku: Vu = 8 m/s, Qu = 27 Mg
Naczynia wyciągowe: dwa skipy Qu = 27 Mg
Maszyna wyciągowa: 4L-5000/2 x 2900
Sterowanie: ręczne lub automatyczne.

W dniu 5 lutego 2011 r. czteroosobowa brygada szybowa miała za zadanie wykonanie rewizji szybu VII równocześnie w przedziale wschodnim i zachodnim. Po ustawieniu skipów stopami na poziomie zrębu, dwóch pracowników brygady weszło na stopy skipów nr 1 i 3.
W celu umożliwienia załączenia sygnalizacji szybowej „rewizja szybu” przestawiono skipy głowicami na poziom zrębu, bez nadania sygnałów wykonawczych. Załączono rewizję szybu i po nadaniu sygnałów „jazda w górę” z urządzeń do bezprzewodowego nadawania sygnałów typu URNS zabudowanych na stopie skipów rozpoczęto jazdę w górę. Około godziny 214 pracownik znajdujący się na stopie skipu nr 3 na wysokości około 7,5m powyżej zrębu szybu, wychylił głowę przez okno rewizyjne w poszyciu skipu, w wyniku czego jego głowa została dociśnięta do dźwigara średnicowego trzonu wieży. Prawdopodobną przyczyną wychylenia się poszkodowanego poza obrys skipu była chęć sprawdzenia przyczyny opóźnienia w ruchu do góry skipu nr 1 w przedziale zachodnim.

Kontrola urządzenia sterowniczo-sygnałowego w zakresie sprawności telefonu szybowego TS-65, urządzenia do bezprzewodowego nadawania sygnałów typu URNS, sygnalizacji alarmowej oraz urządzeń łączności ogólnokopalnianej na zrębie wykazała pełną sprawność techniczną kontrolowanych urządzeń.

Dyrektor UGBKUE wydał decyzję nakazującą przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego pracowników wykonujących rewizje szybu ze stopy skipów górniczych wyciągów szybowych w aspekcie zagrożeń występujących podczas przeprowadzania kontroli przez okienka kontrolne w ściankach bocznych stopy skipu.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.