do góry

Telefon interwencyjny

W Wyższym Urzędzie Górniczym czynny jest telefon interwencyjny, przy którym dyżurują dyspozytorzy. Przyjmują m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. Informacje można przekazywać pod całodobowy numer telefonu 32 736 19 47.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi uwagami o bezpieczeństwie i higienie pracy w górnictwie mogą przesyłać wiadomości na adres .

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H