do góry

Choroby zawodowe

ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*

* Dane według Instytutu Medycyny Pracy

Więcej informacji na temat chorób zawodowych w górnictwie można znaleźć w dokumencie
„Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

GÓRNICTWO WĘGLA
 20142015201620172018
Pylice płuc

394

234

393

203

158
Trwały ubytek słuchu

26

15

20

13 14
Zespół wibracyjny

16

5

6

1 2
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

3

3

2

1 1
Inne choroby zawodowe

14

15

13

6 7
RAZEM

453

272

434

224 182
GÓRNICTWO RUD METALI
 20142015201620172018
Pylice płuc

-

2

3

2 2
Trwały ubytek słuchu

4

2

2

5 5
Zespół wibracyjny

-

-

-

- -
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

-

-

-

- -
Inne choroby zawodowe

1

3

1

- 1
RAZEM

5

7

6

7 8
WYDOBYCIE ROPY I GAZU
 20142015201620172018
Pylice płuc

-

-

-

- -
Trwały ubytek słuchu

2

-

1

- 1
Zespół wibracyjny

-

-

-

- -
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

-

-

-

- -
Inne choroby zawodowe

-

-

-

- -
RAZEM

2

-

1

- 1
POZOSTAŁE GÓRNICTWO
 20142015201620172018
Pylice płuc

31

41

43

46

55

Trwały ubytek słuchu

4

6

4

5

3

Zespół wibracyjny

1

-

-

3

1

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

-

-

-

-

-

Inne choroby zawodowe

3

-

-

3

4

RAZEM

39

47

47

57

63

OGÓŁEM GÓRNICTWO
 20142015201620172018
Pylice płuc

425

277

439

251 215
Trwały ubytek słuchu

36

23

27

23

23

Zespół wibracyjny

17

5

6

4 3
Przewlekłe zapalenie oskrzeli

3

3

2

1 1
Inne choroby zawodowe

18

18

14

9 12
RAZEM 499 326 488 288 254
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H