do góry

Liczba niebezpiecznych zdarzeń ...

Liczba niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach podziemnych i związane z nimi wypadki w latach 2016 -2018

 LICZBA ZDARZEŃLICZBA WYPADKÓW
śmiertelnychogółem
201620172018201620172018201620172018
Pożary

101)

131)

16

0

0

0

0

0

0

Zawały

8

3

5

1

0

1

3

1

1

Tąpnięcia

4

6

4

10

0

6

50

12

21

Wybuchy lub zapalenia metanu

5

3

2

1

0

0

1

0

0

Wybuchy pyłu węglowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyrzuty gazów i skał

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Wypływy wody

0

0

1

0

0

0

0

0

0

RAZEM 27 25 29 12 0 7 54 13 22

1) w tym 1 pożar związany z zapaleniem metanu.

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H