do góry

Liczba niebezpiecznych zdarzeń ...

Liczba niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach podziemnych i związane z nimi wypadki w latach 2017 -2019

 LICZBA ZDARZEŃLICZBA WYPADKÓW
śmiertelnychogółem
201720182019201720182019201720182019
Pożary

131)

16

182)

0

0

0

0

0

0

Zawały

3

5

5

0

1

0

1

1

0

Tąpnięcia

6

4

6

0

6

6

12

21

64

Wybuchy lub zapalenia metanu

3

2

4

0

0

0

0

0

0

Wybuchy pyłu węglowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyrzuty gazów i skał

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Wypływy wody

0

1

2

0

0

0

0

0

0

RAZEM 25 29 35 0 7 6 13 22 64

1) w tym 1 pożar związany z zapaleniem metanu;

2) w tym 1 pożar związany z wybuchem metanu.

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H