do góry

Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej

Dyrektywa 94/9/WE ATEX wprowadziła po raz pierwszy zharmonizowane wymagania odnoszące się do urządzeń nieelektrycznych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W trakcie projektowania maszyn i urządzeń powinno się rozpatrywać wszystkie źródła zapłonu powstające podczas normalnego działania, oraz spodziewanego wadliwego działania. Oprócz środków konstrukcyjnych zastosowanych w maszynie lub urządzeniu przez producenta, bardzo ważne są zapisy dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania, zawarte w instrukcji dołączonej do każdej maszyny lub urządzenia. Przestrzeganie tych zasad, oprócz środków zabezpieczających, jest warunkiem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. W materiale przedstawiono kilka zasad bezpiecznego użytkowania niektórych maszyn, stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, których przestrzeganie gwarantuje, że w czasie ich użytkowania nie wystąpi zagrożenie pożarem lub wybuchem spowodowane uaktywnieniem się źródeł zapłonu pochodzących od wysokich temperatur lub iskier generowanych mechanicznie.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej
14-12-31 12:11 91.5KB pobierz plik: Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H