do góry

Formularze

Kategoria: Patronat honorowy [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf Wniosek o patronat honorowy Prezesa WUG lub o udział w Komitecie Honorowym
20-01-03 11:46 30.68KB pobierz plik: Wniosek o patronat honorowy Prezesa WUG lub o udział w Komitecie Honorowym
Kategoria: Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf 1_AD. Formularz protokołu przekazania Prezesowi WUG dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
17-01-11 23:24 170.33KB pobierz plik: 1_AD. Formularz protokołu przekazania Prezesowi WUG dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
plik rtf 2_AD. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, przekazywanych Prezesowi WUG
16-12-29 14:04 223.82KB pobierz plik: 2_AD. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, przekazywanych Prezesowi WUG
plik rtf 3_AD. Formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego
16-12-29 14:04 193.86KB pobierz plik: 3_AD. Formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego
plik rtf 4_AD. Wniosek o udostępnienie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
20-03-17 08:17 127.69KB pobierz plik: 4_AD. Wniosek o udostępnienie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
Kategoria: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (nie dotyczy, udzielanej przez Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym) [ 2 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
20-05-04 14:37 248.49KB pobierz plik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plik pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
20-05-04 14:37 229.76KB pobierz plik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Kategoria: Kwalifikacje górnicze - formularze [ 5 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf 1. Formularz wniosku do Prezesa WUG o stwierdzenie kwalifikacji
19-10-09 09:17 408.53KB pobierz plik: 1. Formularz wniosku do Prezesa WUG o stwierdzenie kwalifikacji
plik rtf 2. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - podziemne
19-10-09 09:16 442.33KB pobierz plik: 2. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - podziemne
plik rtf 3. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - odkrywki
19-10-09 09:13 377.15KB pobierz plik: 3. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - odkrywki
plik rtf 4. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - otworowe
19-10-09 09:16 402.39KB pobierz plik: 4. Formularz wniosku do Dyrektora OUG o stwierdzenie kwalifikacji - otworowe
plik pdf 5. Formularz wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych
17-06-23 15:21 339.44KB pobierz plik: 5. Formularz wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych
Kategoria: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych WUG [ 5 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Tekst jednolity Regulaminu ZFŚS 2020 (ogłoszony 17 marca 2020 r.)
20-04-08 15:09 408.54KB pobierz plik: 1. Tekst jednolity Regulaminu ZFŚS 2020 (ogłoszony 17 marca 2020 r.)
plik pdf 2. Tabela wysokości świadczenia seniorskiego na rok 2020
20-04-08 14:59 269.54KB pobierz plik: 2. Tabela wysokości świadczenia seniorskiego na rok 2020
plik pdf 3. Wniosek o wypłatę świadczenia seniorskiego
20-05-05 12:17 542.91KB pobierz plik: 3. Wniosek o wypłatę świadczenia seniorskiego
plik pdf 4. Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego
20-04-08 14:59 331.56KB pobierz plik: 4. Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego
plik pdf 5. Tabela wysokości wsparcia materialnego
20-04-08 15:00 272.64KB pobierz plik: 5. Tabela wysokości wsparcia materialnego
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H