do góry

Logo WUG


Zasady stosowania logotypu Wyższego Urzędu Górniczego

Wyższy Urząd Górniczy posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do logotypu „WUG”.


Podmiot korzystający z logotypu „WUG” jest obowiązany do stosowania warunków graficznych logo (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) opisanych w dokumencie „Zasady stosowania logotypu Wyższego Urzędu Górniczego”, oraz zachowania integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do respektowania praw autorskich i praw własności przemysłowej związanych z logo.

Pobranie logo „WUG” udostępnionego na niniejszej stronie jest równoznaczne z akceptacją „Zasad stosowania logotypu Wyższego Urzędu Górniczego”.

WUG zastrzega sobie prawo kontrolowania korzystania z logo oraz żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z logo w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszych zasad korzystania z logo lub praw własności Wyższego Urzędu Górniczego.

Logo "WUG" udostępnia się do wykorzystania bezpłatnie.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik png Logo WUG
13.19KB pobierz plik: Logo WUG
plik pdf Zasady stosowania logotypu Wyższego Urzędu Górniczego
17-03-07 14:25 2.75MB pobierz plik: Zasady stosowania logotypu Wyższego Urzędu Górniczego
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H