do góry

Occupational diseases

OCCUPATIONAL DISEASES IN MINING*
* According to Occupational Medicine Institute
COAL MINING
  2014 2015 2016 2017 2018

Silicosis

394

234

393

203

158

Occ. impaired hearing

26

15

20

13

14

Vibration syndrome

16

5

6

1

2

Bronchitis

3

3

2

1

1

Other occ. diseases

14

15

13

6

7

TOTAL

453

272

434

224

182

METAL ORE MINING

  2014 2015 2016 2017 2018

Silicosis

-

2

3

2

2

Occ. impaired hearing

4

2

2

5

5

Vibration syndrome

-

-

-

-

-

Bronchitis

-

-

-

-

-

Other occ. diseases

1

3

1

-

1

TOTAL

5

7

6

7

8
OIL AND GAS MINING
  2014 2015 2016 2017 2018

Silicosis

-

-

-

-

-

Occ. impaired hearing

2

-

1

-

1

Vibration syndrome

-

-

-

-

-

Bronchitis

-

-

-

-

-

Other occ. diseases

-

-

-

-

-

TOTAL

2

-

1

-

1
OTHER EXTRACTIVE INDUSTRIES
  2014 2015 2016 2017 2018

Silicosis

31

41

43

46

55

Occ. impaired hearing

4

6

4

5

3

Vibration syndrome

1

-

-

3

1

Bronchitis

-

-

-

-

-

Other occ. diseases

3

-

-

3

4

TOTAL

39

47

47

57

63

TOTAL
  2014 2015 2016 2017 2018
Silicosis

425

277

439

251

215
Occ. impaired hearing

36

23

27

23

23
Vibration syndrome

17

5

6

4

3
Bronchitis

3

3

2

1

1
Other occ. diseases

18

18

14

9

12
TOTAL
499
326
488
288
254

 

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H