do góry

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

 

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym są w pełni poufne i udostępniane jedynie osobom upoważnionym.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek WUG lub podmiotów, które są zaangażowane w przygotowanie odpowiedzi na złożony wniosek. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas wizyty na stronach witryny WUG zbierane są np. takie dane jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające np. reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Waszych potrzeb.

Wyłączenie plików cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej WUG, ale czasami może spowodować utrudnienia.

WUG nie gromadzi danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Zmiana polityki prywatności

WUG zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej Urzędu. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

 


Privacy Policy


We respect your right to privacy.

The State Mining Authority in Katowice informs that data submitted by users in forms appearing on our website is confidential and only used for:

  • answering submitted questions or comments,
  • sending user requested e-mails,
  • researching information submitted via our website within our organization.

All data collected by our website is used only by the SMA and subjects which need to be contacted on the behalf of the user's request. The data will not be sold nor freely-given to other firms, authorities, organizations or people not employed by the SMA or not working for us on a permanent basis. The data's confidentiality may, however, be dropped for the purpose of being used as an evidence or when requested by competent state authorities.

Automatic Data Collection and Cookies

When visiting our site user data is collected (e.g., IP address, domain name, browser used, OS type…). This statistical data is used to keep up to date with market trends helping us to improve our website for the users' needs.

In some cases user identification and individualized website access services are using Cookies. Switching the use of Cookies off in the browser should not prevent proper website usage, but it may impede the user experience. Cookies also store basic, statistical data on the usage of our services.

Requesting data change

The procedure of submitting questions via our website by users requires giving out basic information in order to identify the sender. This data may be changed or viewed by the user upon contacting the SMA's owners (contact details are given here). Data collected automatically cannot be changed or removed.

Privacy Policy Change

The SMA reserves the right to change this policy whenever it deems it appropriate. The change will be published on this page. Changes to the Privacy Policy enter into force on the date of their publication.

 

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H