do góry

Rzecznik prasowy informuje

 

Prezes WUG powołał Nadzwyczajny Zespół do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

17 Marca 2020

We wtorek, 17 marca Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Nadzwyczajny Zespół do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zespołowi przewodniczy Pan Adam Gawęda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zaleceń dotyczących procedur postępowania w podziemnych zakładach górniczych lub w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (np. Spółka Restrukturyzacji Kopalń, kopalnie zabytkowe itp.), w związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w celu przeciwdziałania COVID-19, i przedłożenie tych propozycji Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Panu Adamowi Gawędzie, celem ich wdrożenia w praktyce ruchowej zakładów górniczych.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H