do góry

Rzecznik prasowy informuje

 

Raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie za 2019 rok

19 Maja 2020

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego, w zakładce „BHP w górnictwie” zamieszczone zostało  opracowanie pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”.

Jest to corocznie opracowywana publikacja WUG, która zawiera, między innymi, najważniejsze informacje o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników, zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o działaniach prewencyjnych  i represyjnych nadzoru górniczego oraz przyjętych priorytetach na rok 2020. 

Ważnym celem opublikowanego dokumentu jest możliwość wykorzystania go przez zainteresowane strony do wypracowania lepszych standardów bezpieczeństwa w polskim górnictwie.

Dokument ten został przesłany m.in. ministrom odpowiedzialnym za politykę państwa w zakresie racjonalnego i bezpiecznego wydobywania kopalin, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB, Głównemu Inspektorowi Pracy oraz Przewodniczącemu Rady Ochrony Pracy.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H