do góry

Srebrny Skarbnik

Wyróżnienie „Srebrny Skarbnik” przyznawane przez Prezesa WUG

Przyznanie nagrody Srebrny SkarbnikNa jednomyślnie przyjęty wniosek Kapituły Honorowego Wyróżnienia statuetki „Srebrny Skarbnik” w 2005 roku Prezes WUG przyznał to wyróżnienie Głównemu Inspektoratorowi Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy od lat blisko współpracuje z nadzorem górniczym. Od kilku lat między innymi inspektorzy okręgowych urzędów i okręgowych inspektoratów przeprowadzają wspólne kontrole, dzięki czemu ich efekty są pełniejsze, a zarazem dla wizytowanych zakładów mniej uciążliwe. Statuetkę „Srebrnego Skarbnika” Główny Inspektor Pracy Anna Hintz odebrała z rąk prezesa Wojciecha Bradeckiego i profesora Józefa Dubińskiego, przewodniczącego Kapituły.

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H