do góry

Strategia działania urzędów górniczych

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania przez jakość. Jako organ nadzoru górniczego realizuje kompleksowe usługi administracyjne na rzecz podmiotów gospodarczych, innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz osób fizycznych w związku z prowadzeniem działalności regulowanej przepisami prawa geologicznego i górniczego. Koordynuje i nadzoruje prace dyrektorów okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych.

Kategoria: Strategia urzędów górniczych [ 3 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Strategia działania urzędów górniczych na lata 2010-2014
14-12-08 14:13 1.44MB pobierz plik: Strategia działania urzędów górniczych na lata 2010-2014
plik pdf Strategia działania urzędów górniczych na lata 2015-2018
14-12-08 14:13 6.99MB pobierz plik: Strategia działania urzędów górniczych na lata 2015-2018
plik pdf Strategia działania urzędów górniczych na lata 2018-2020
17-12-14 09:25 4.57MB pobierz plik: Strategia działania urzędów górniczych na lata 2018-2020
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H