do góry

Wiadomości WUG

Górniczy telefon zaufania działa od 2011 roku

13 Stycznia 2020

Górniczy telefon zaufania działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym niezmiennie od 2011 roku, całodobowo, siedem dni w tygodniu. Pracownicy kopalń mogą tą drogą, jak i również przez pocztę mailową, zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości dotyczące pracy zakładu górniczego. W 2019 r. odebrano łącznie 141 takich zgłoszeń.

Pracownicy nadzoru górniczego w 2019 r. potwierdzili zasadność 42 zgłoszeń (30%), natomiast 12 zgłoszeń jest w trakcie rozpatrywania. W 2018 r., zgłoszeń interwencyjnych było 109 (potwierdzonych 25), w 2017 r. – 75 (potwierdzonych 22), w 2016 r. – 94 (potwierdzonych 23), w 2015 r. – 97 (potwierdzonych 30), w 2014 r. – 99 (potwierdzonych 24).

Zgłaszane nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w szczególności dotyczyły:

 • zagrożenia klimatycznego – przekroczeń dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy oraz pracy w pełnym wymiarze czasu, na stanowiskach pracy, gdzie parametry mikroklimatu są przekroczone (28 zgłoszeń, potwierdzonych 13),
 • zagrożenia metanowego, w tym nieprawidłowego działania czujników metanometrii automatycznej i niewłaściwego miejsca ich zabudowy; zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zagrożenia tąpaniami (15 zgłoszeń, potwierdzonych 6),
 • nieprawidłowego stanu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń (12 zgłoszeń, potwierdzonych 3),
 • pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (7 zgłoszeń, potwierdzonych 0),
 • nielegalnej eksploatacji (9 zgłoszeń, potwierdzone 1),
 • stosowania niebezpiecznych metod pracy (7 zgłoszeń, potwierdzone 1), 
 • procedury postępowania po zaistniałym wypadku, w tym ukrywania wypadków (6 zgłoszeń, potwierdzonych 2), 
 • występowania zagrożeń pochodzących od stosowanych środków (substancji) chemicznych (5 zgłoszeń, potwierdzonych 0), 
 • stosowaniu mobbingu wobec pracowników (5 zgłoszeń, potwierdzonych 0). 

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowości związanych m.in. z funkcjonowaniem kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, otwarciem zaizolowanego wyrobiska przed rozpoczęciem planowanej akcji ratowniczej, niezgłoszeniem akcji ratowniczej, złą organizacją pracy, brakiem ładu i porządku w miejscu pracy, fałszowaniem dokumentów.

Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym (32 736 19 47), obsługuje pełniący dyżur przez całą dobę dyspozytor, który przyjmuje m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Informacje o występujących nieprawidłowościach można również przekazywać na adres mailowy oraz tradycyjną pocztą.

wszystkie wiadomości

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H