do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

28 Lutego 2019

W środę, 27 lutego br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych. Tematem obrad było zaopiniowanie czterech wniosków. Pierwszy z nich dotyczył prowadzenia w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach eksploatacji pokładu 510 w polu S w warunkach wysokiego potencjalnego zagrożenia tąpaniami przy współwystępowaniu innych zagrożeń naturalnych, pozostałe obejmowały Kompleksowe projekty eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami na lata 2019-2021 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju dla ruchów: „Borynia”, „Zofiówka” oraz „Jastrzębie”.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłożone wnioski.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H