do góry

Wiadomości WUG

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

22 Listopada 2019

W czwartek, 21 listopada br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, odbyło się 17. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta w Bytomiu, Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu, oraz zakładów górniczych prowadzących działalność na terenie miasta, tj. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek, Zakładu Górniczego „EKO-PLUS” Sp. z o.o. oraz KWK „Centrum”.

W trakcie obrad omówiono:

 • wyniki monitoringu wpływów podziemnej eksploatacji górniczej na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia oraz autostradę A-1 i linię PKP Tarnowskie Góry-Bytom,
 • zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe dwa kwartały,
 • wpływ eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Bytom, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji rzeczowo-finansowej planów usuwania szkód górniczych,
 • aktualny stan likwidacji infrastruktury podziemnej i powierzchniowej likwidowanego zakładu górniczego KWK „Centrum” oraz zamierzenia na najbliższe półrocze,
 • pracę Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o.,
 • zakres rzeczowy i nakłady na usuwanie szkód górniczych, realizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu,
 • problemy związane z finansowaniem odwadniania niecek bezodpływowych na terenie miasta Bytom, zgłaszane przez przedstawicieli Urzędu Miasta.

wszystkie wiadomości

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H