do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń

12 Czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca br. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji nadzorowanych przez Specjalistyczny Urząd Górniczy.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa w górnictwie oraz zadania organów nadzoru górniczego,
 • nowelizację przepisów w aspekcie zatrudnienia podmiotów wykonujących czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego,
 • zasady współpracy między zakładem górniczym a podmiotem gospodarczym wykonującym powierzone im zadania w ruchu zakładu górniczego oraz sposób organizacji robót na zakładzie górniczym,
 • organizację i zadania służb dyspozytorskich na zakładzie górniczym w aspekcie przejmowania tych  zadań przez podmioty,
 • niebezpieczne zdarzenia i wypadki którym ulegli pracownicy podmiotów zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, 
 • przyczyny awaryjnych postojów wentylatorów głównych,
 • działania profilaktyczne podejmowane przez SUG w zakresie propagowania bezpiecznych metod pracy wśród pracowników podmiotów.

Przedstawiciele podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego omówili problemy i działania podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń.

wszystkie wiadomości

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H