do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku

31 Października 2019

W środę, 30 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla pracowników WIOŚ w Gdańsku. Tematem obrad były zagadnienia związane z kompetencjami organów administracji rządowej. Przedstawicielki OUG w Gdańsku omówiły kompetencje organów nadzoru górniczego, z uwzględnieniem zadań dotyczących kontroli i nadzoru nad ruchem zakładów górniczych w zakresie ochrony środowiska, rekultywacji i gospodarowania odpadami. Na spotkaniu referaty wygłosili również przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Udział w spotkaniu jest realizacją postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H