do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

12 Czerwca 2019

We wtorek, 11 czerwca br., z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2019 r.,
 • rodzaje podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice”,
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania,
 • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń,
 • wyniki kontroli stanu obudowy w wyrobiskach przewietrzanych grupowymi prądami powietrza zużytego (odprowadzanego do szybów wydechowych),
 • zestawienie zużycia środków zmniejszających napięcie powierzchniowe wody używanej do profilaktyki przeciwpyłowej oraz pyłu kamiennego w nadzorowanych zakładach górniczych w latach 2016-2018.

wszystkie wiadomości

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H