do góry

Wiadomości WUG

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

30 Listopada 2018

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, w czwartek, 29 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z inicjatywy dyrektora Urzędu, odbyło się spotkanie z Dyrektorem krakowskiego Oddziału UDT.

Uczestnicy obrad przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych oraz zdarzeń wypadkowych zaistniałych w związku z nieprawidłową eksploatacją urządzeń dźwignicowych. Jednogłośnie uznano za zasadne kontynuowanie spotkań w przyszłości, gdyż poruszane zagadnienia służą wymianie doświadczeń oraz informacji dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H