do góry

Wiadomości WUG

Warsztaty terenowe na Ukrainie

28 Października 2019

W dniach 20-27 października br. przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział w warsztatach terenowych poświęconych budowie geologicznej Krystalicznej Tarczy Ukraińskiej. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział Geologiczny Politechniki Dnieprowskiej. Uczestnicy w miejscowości Dniepr (Dnipro) mieli możliwość zapoznania się z historią uczelni, poszczególnymi katedrami, a także zwiedzania Muzeum Mineralogii oraz Muzeum Historycznego. Ponadto, w ramach zajęć praktycznych, dokonywali eksploracji odkrywki rud żelaza Połtawskiego Kombinatu Rud Żelaza FERREXPO, odkrywek pegmatytów, granitoidów
i granodiorytów we wsiach: Jelicyjewka, Szewczenkowe i Andvirka w rejonie Morza Azowskiego, wychodni utworów złotonośnych w skałach metamorficznych w okolicy wsi Kruta, wychodni skał granitoidowych w Zaporożu, kamieniołomu granitu Starokudacki oraz czwartorzędowych wąwozów lessowych w okolicy wsi Voloskie.

Podczas warsztatów odbyło się również spotkanie z przedstawicielami miejscowej Polonii i sympatykami Polski, w Centrum Współpracy Ukraińsko-Polskiej.

Wydarzenie zakończyło się uroczystym spotkaniem z Rektorem Politechniki Dnieprowskiej, podczas którego uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia warsztatów.

Udział polskich przedstawicieli przyczynił się do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy geologami z Polski i Ukrainy. Pozwolił także na zapoznanie się z wykształceniem litologicznym i stratygrafią warstw granitowych Tarczy Ukraińskiej oraz z wydobywanymi tam surowcami skalnymi.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H