do góry

Aktualne postępowania

Postępowania prowadzone przez Wyższy Urząd Górniczy

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę węzłów sanitarnych w budynku biurowym Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach. 2017-02-24 2017-03-13
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania pn. ”Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na obszarach pozostałych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”. 2017-01-20 2017-02-28
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 2 sztuk fabrycznie nowych i pochodzących z bieżącej produkcji (wyprodukowanych w 2016 roku) samochodów osobowych 4x4 klasy niższej średniej C typ nadwozia SUV na potrzeby zamawiającego. 2016-11-09 2016-11-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu, BDG/01/2016/PN. 2016-01-27 2016-02-05
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku biurowego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż dwufunkcyjnego wymiennika ciepła w budynku przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach. 2015-12-31 2016-01-28
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kontrolno - pomiarowego w ramach dofinansowania przedsięwzięcia w formie przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin, BDG/27/2015/PN. 2015-11-25 2015-12-30
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu, otoczenia oraz pielęgnację zewnętrznych terenów zielonych, BDG/24/2015/PN. 2015-10-14 2015-12-03
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H