do góry

Honorowe patronaty Prezesa WUG

VI Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie"

12 Czerwca 2019

W dniach 12–14 czerwca 2019 r. w Wiśle odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie" .

Celem konferencji jest popularyzacja  osiągnięć naukowo – technicznych i technologicznych w zakresie budowy maszyn oraz urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Organizatorem konrefencji jest Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego objął honorowym patronatem to wydarzenie.

wszystkie wiadomości

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H