do góry

Konferencja cykliczna

 

Wyższy Urząd Górniczy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa

 

XXII  KONFERENCJA NA TEMAT

Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (COVID-19)

 Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września 2020 r.

 w Hotelu Stok, w Wiśle, ul. Jawornik 52 A.

 

 

Organizatorzy konferencji:

Wyższy Urząd Górniczy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa

 

Honorowy patronat Ministra Aktywów Państwowych

 

Konferencja jest kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy  wewnątrzsektorowej, to główne założenia konferencji, która w tym roku  odbędzie się w Wiśle. Wydarzenie to skierowane jest do  przedstawicieli górnictwa:

 • podziemnego,
 • otworowego,
 • odkrywkowego.

 Tematyka konferencji:

 • działania dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz psychologia pracy,
 • zagrożenia naturalne i techniczne, zasady ich zwalczania oraz stosowana profilaktyka,
 • nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego

 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I WYSTAWCÓW

Organizatorzy zapewniają możliwość prezentacji dorobku firmy (instytucji) w formie: ustawienie roll-upów, reklamy materiałów konferencyjnych, stoiska firmowego.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenia uczestników oraz propozycje usług dodatkowych prosimy kierować na adres:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa,
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25, skrytka pocztowa 653,
e-mail:

 

Dodatkowych informacji udziela:

-  Natalia Lindner – Dyrektor Biura Zarządu Głównego SITG, 
tel. 32/256-37-45 lub 32/ 757-27-48, fax 32/255-41-32

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H