do góry

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife)

Logotyp Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.

Partnerzy projektu:

 • Sächsisches Oberbergamt
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 696 160,35 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR): 85% – 591 736,25 €

 

Górnictwo na obszarze pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia stoi nie tylko przed wyzwaniami w dziedzinie gospodarki, polityki energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i rewitalizacji krajobrazów pogórniczych, ważne jest również poprawienie transgranicznej współpracy pomiędzy urzędami górniczymi Dolnego Śląska i Saksonii, gdyż często brakuje u odpowiedzialnych podmiotów wiedzy na temat procedur administracyjnych, odpowiedzialności i procesów wydawania zezwoleń w kraju sąsiada. Prowadzi to do braku przekazywania i harmonizacji efektywnych środków proceduralnych lub do przeciągających się procedur administracyjnych w przypadku przedsięwzięć oddziałujących na środowisko poza granicami.

Projekt MineLife stworzy platformę dla intensyfikacji współpracy instytucji nadzorujących górnictwo w obszarze wsparcia. Zostanie zainicjowana wymiana pomiędzy instytucjami partnerskimi, która pozwoli na pozyskanie wiedzy i zwiększenie kompetencji w dziedzinie procedur administracyjnych, procesów planowania i zakresu nadzoru na obszarze wsparcia, jak również dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w sąsiednim regionie. Planowane są wyjazdy studyjne do zakładów prowadzących działalność wydobywczą oraz do obiektów dawnego górnictwa połączone z opracowaniem wybranych tematów w świetle prawa górniczego, jak również konferencje i regularne opracowywanie i publikowanie artykułów merytorycznych w wydawnictwach górniczych.

Kolejnym problemem w regionie są konflikty pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi, organami nadzoru i mieszkańcami. Zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Saksonii brakuje systemu zarządzania służącego unikaniu konfliktów lub ich zmniejszaniu. Aby załagodzić lub rozwiązać różne konflikty związane z górnictwem w projekcie zostaną opracowane instrumenty zarządzania konfliktami. Temu celowi będą służyć wybrane obiekty referencyjne, które mogą reprezentować ogólnie także inne zakłady górnicze (obiekty referencyjne: kopalnia węgla brunatnego w PL i zakład wydobywający kruszywa naturalne w SN).

Istnieje również deficyt informacji na temat górnictwa wśród opinii publicznej po obu stronach granicy. Aby prowadzone dyskusje związane z tematem górnictwa stały się bardziej rzeczowe, projekt ma się przyczynić do poprawy jakości informacji i poprawy wizerunku górnictwa w społeczeństwie. MineLife ma na celu zwiększenie możliwości współpracy w dziedzinie górnictwa, a przy tym intensyfikację współpracy i wymiany pomiędzy podmiotami związanymi z działalnością górniczą na obszarze wsparcia. Tym samym projekt ma się przyczynić do poprawy współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi w zakresie górnictwa, wzajemnego przekazywania doświadczeń, rozwiązywania wspólnych, podobnych po obu stronach granicy problemów.

 

Działania:

 • konferencje poświęcone tematyce górnictwa,
 • wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa w Saksonii,
 • wyjazdy studyjne do zakładów górniczych prowadzących działalność i obiektów dawnego górnictwa na Dolnym Śląsku,
 • opracowanie i dokumentacja wyjazdów w formie krótkich sprawozdań i podsumowania. Sprawozdania i podsumowanie będą opublikowane na stronach internetowych każdego partnera projektu,
 • publikacje z Saksonii na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych polskiego partnera,
 • publikacje z Polski na temat górnictwa w czasopismach specjalistycznych saksońskiego partnera,
 • co pół roku spotkania ewaluacyjne projektu, na zmianę w Saksonii i w Polsce,
 • analiza obiektu referencyjnego w Saksonii i Polsce, ustalenie działań dla zmniejszenia konfliktów,
 • analiza i ocena działań dla zmniejszenia konfliktów – obiekty referencyjne w Saksonii i w Polsce,
 • opracowanie i opublikowanie wspólnego poradnika na temat unikania i rozwiązywania konfliktów. Poradnik będzie również umieszczony na stronach internetowych wszystkich partnerów projektu,
 • referaty gościnne na temat górnictwa na istotnych spotkaniach merytoryczny partnera (2x w Polsce, 1x w Saksonii),
 • wystawa objazdowa: „Zapobieganie ryzyka związanego z dawnym górnictwem” (1x w Saksonii i 1x w Polsce).
Logotyp Saksońskiego Urzędu Górniczego  Logotyp Wyższego Urzędu Górniczego   Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Kategoria: Warsztaty branżowe [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w Zakładzie Górniczym "Sulików”
19-03-22 11:13 0.98MB pobierz plik: 1. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w Zakładzie Górniczym "Sulików”
plik pdf 2. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w "Demitz-Thumitz"
19-03-22 11:12 1.11MB pobierz plik: 2. Sprawozdanie z warsztatów branżowych w "Demitz-Thumitz"
plik pdf 3. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 3 w obiekcie referencyjnym "Demitz-Thumitz"
19-03-22 11:08 1.21MB pobierz plik: 3. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 3 w obiekcie referencyjnym "Demitz-Thumitz"
plik pdf 4. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 4 w obiekcie referencyjnym kopalnia bazaltu "Sulików"
19-03-22 11:11 1.32MB pobierz plik: 4. Sprawozdanie z warsztatów branżowych nr 4 w obiekcie referencyjnym kopalnia bazaltu "Sulików"
Kategoria: Wyjazdy studyjne [ 10 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w Zakładzie Górniczym „Sulików”
19-12-18 09:02 1.39MB pobierz plik: 01. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w Zakładzie Górniczym „Sulików”
plik pdf 02. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego „Rekultywacja zakładów górniczych na Łużycach“ - Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka z o.o. Administrująca Górnictwem (LMBV)
19-12-18 09:03 1.05MB pobierz plik: 02. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego „Rekultywacja zakładów górniczych na Łużycach“ - Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka z o.o. Administrująca Górnictwem (LMBV)
plik pdf 03. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna Kopalnia „Liczyrzepa” Sztolnie Kowary
19-12-18 09:04 1.3MB pobierz plik: 03. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna Kopalnia „Liczyrzepa” Sztolnie Kowary
plik pdf 04. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w KWB „Turów”
19-12-18 09:04 1.07MB pobierz plik: 04. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w KWB „Turów”
plik pdf 05. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Nochten
19-12-18 09:04 724.83KB pobierz plik: 05. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Nochten
plik pdf 06. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Zebrzydowej
19-12-18 09:04 364.93KB pobierz plik: 06. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Zebrzydowej
plik pdf 07. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Caminau
19-12-18 09:05 1.2MB pobierz plik: 07. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Caminau
plik pdf 08. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w KGHM Polska Miedź S.A.
19-12-18 09:05 1.32MB pobierz plik: 08. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w KGHM Polska Miedź S.A.
plik pdf 09. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Bad Schlema
19-12-18 08:59 3.51MB pobierz plik: 09. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Bad Schlema
plik pdf 10. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Puschwitz
19-12-18 09:00 3MB pobierz plik: 10. Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Puschwitz
Kategoria: Konferencja inaugurująca, 16 listopada 2017 r., Görlitz [ 12 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Program konferencji
17-11-22 11:56 193.64KB pobierz plik: 1. Program konferencji
plik pdf 2. dr P. Jantsch - Saksońska Strategia Zarządzania Surowcami oraz cele polityki zarządzania surowcami w aspekcie współpracy międzynarodowej
17-11-22 11:56 807.71KB pobierz plik: 2. dr P. Jantsch - Saksońska Strategia Zarządzania Surowcami oraz cele polityki zarządzania surowcami w aspekcie współpracy międzynarodowej
plik pdf 3. E. Król - REMIX w świetle strategii WD
17-11-22 11:56 1.69MB pobierz plik: 3. E. Król - REMIX w świetle strategii WD
plik pdf 4. K. Król - Strategia Działania Urzędów Górniczych w Polsce
17-11-22 11:57 606.54KB pobierz plik: 4. K. Król - Strategia Działania Urzędów Górniczych w Polsce
plik pdf 5. dr M. Dunikowska - Program INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
17-11-22 11:57 2.66MB pobierz plik: 5. dr M. Dunikowska - Program INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
plik pdf 6. MineLife - przedstawienie projektu
17-11-22 11:57 3.92MB pobierz plik: 6. MineLife - przedstawienie projektu
plik pdf 7. dr P. Buchholz - Wyzwania i działania przemysłu w związku z zapotrzebowaniem surowcowym
17-11-22 11:57 3.87MB pobierz plik: 7. dr P. Buchholz - Wyzwania i działania przemysłu w związku z zapotrzebowaniem surowcowym
plik pdf 8. prof. C. Drebenstedt - Cele Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rola górnictwa
17-11-22 11:57 4.29MB pobierz plik: 8. prof. C. Drebenstedt - Cele Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rola górnictwa
plik pdf 9. prof. H. Wirth - Rozwój górnictwa w Polsce – Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów
17-11-22 11:57 5.95MB pobierz plik: 9. prof. H. Wirth - Rozwój górnictwa w Polsce – Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów
plik pdf 10. dr M. Goedecke - Świadomość surowcowa i akceptacja społeczna nieodzowną podstawą nowoczesnego górnictwa
17-11-22 11:55 1.46MB pobierz plik: 10. dr M. Goedecke - Świadomość surowcowa i akceptacja społeczna nieodzowną podstawą nowoczesnego górnictwa
plik pdf 11. P. Kujawski - Zespoły porozumiewawcze
17-11-22 11:55 1.25MB pobierz plik: 11. P. Kujawski - Zespoły porozumiewawcze
plik pdf 12. Notka po konferencji
17-11-22 11:55 195.02KB pobierz plik: 12. Notka po konferencji
Kategoria: Konferencja kończąca projekt MineLife „Życie z górnictwem”, 25 października 2019 r., Łagów [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf sprawozdanie z konferencji kończącej projekt MineLife Życie z górnictwem
19-12-19 15:00 334.82KB pobierz plik: sprawozdanie z konferencji kończącej projekt MineLife Życie z górnictwem
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H