do góry

Uzgodnienia

Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

 

Wnioskodawca: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Minister Środowiska
Numer z wykazu: 66
Podstawa prawna: Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Publikator:
Dz.U. Nr 63, poz. 394
Jednostka redakcyjna:
art. 18

 

Kategoria: 1. Projekt [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 18-02-2015 - skan
15-07-06 12:26 4.43MB pobierz plik: 1. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 18-02-2015 - skan
plik pdf 2. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 25-06-2015 - skan
15-07-06 12:27 1.92MB pobierz plik: 2. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 25-06-2015 - skan
plik rtf 3. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 25-06-2015 - wersja edytowalna
15-07-06 12:27 214.25KB pobierz plik: 3. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 25-06-2015 - wersja edytowalna
plik doc 4. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 25-06-2015 - OSR
15-07-06 12:29 195.5KB pobierz plik: 4. Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych z dnia 25-06-2015 - OSR
Kategoria: 2. Pisma kierujące projekt do uzgodnień [ 2 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Pismo kierujące projekt do uzgodnień
15-07-06 12:30 682.38KB pobierz plik: 1. Pismo kierujące projekt do uzgodnień
plik pdf 2. Pismo kierujące projekt do zaopiniowania przez KWRiST
15-07-06 12:31 362.43KB pobierz plik: 2. Pismo kierujące projekt do zaopiniowania przez KWRiST
Kategoria: 3. Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień [ 6 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Opinia MSZ
15-07-06 12:32 308.26KB pobierz plik: 1. Opinia MSZ
plik pdf 2. Uwagi MAiC
15-07-06 12:32 1.31MB pobierz plik: 2. Uwagi MAiC
plik pdf 3. Uwagi MF
15-07-06 12:33 272.45KB pobierz plik: 3. Uwagi MF
plik pdf 4. Uwagi MIiR
15-07-06 12:34 313.57KB pobierz plik: 4. Uwagi MIiR
plik pdf 5. Uwagi MRiRW
15-07-06 12:34 305.53KB pobierz plik: 5. Uwagi MRiRW
plik pdf 6. Uwagi RCL
15-07-06 12:35 710.47KB pobierz plik: 6. Uwagi RCL
Kategoria: 4. Odniesienie się wnioskodawcy do uwag [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. RCL
15-07-06 12:36 201.32KB pobierz plik: 1. RCL

 

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H