do góry

Projekt rozp MŚ - dokumetacja mierniczo-geologiczna

Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

Kategoria: Projekt rozp MŚ - dokumentacja mierniczo-geologiczna [ 23 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Konsultacje społeczne
14-12-11 10:16 1.75MB pobierz plik: Konsultacje społeczne
plik pdf Odpowiedź do partnerów społecznych oraz innych podmiotów
14-12-11 13:08 1.02MB pobierz plik: Odpowiedź do partnerów społecznych oraz innych podmiotów
plik pdf Opinia OSR pisma
14-12-11 13:07 1.86MB pobierz plik: Opinia OSR pisma
plik pdf Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan
14-12-11 13:07 11.93MB pobierz plik: Opinie partnerów społecznych oraz innych podmiotów - skan
plik pdf Prace w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
14-12-11 10:17 574.93KB pobierz plik: Prace w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 12 grudnia 2011 r.)
14-12-11 10:29 210.77KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 12 grudnia 2011 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 17 listopada 2011 r.)
14-12-11 10:22 214.54KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 17 listopada 2011 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 25 lipca 2011 r.)
14-12-11 10:16 201.53KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 25 lipca 2011 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 4 października 2011 r.)
14-12-11 10:20 207.56KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 4 października 2011 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 8 grudnia 2011 r.)
14-12-11 10:27 214.83KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 8 grudnia 2011 r.)
plik rtf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 12 grudnia 2011 r)
14-12-11 10:29 1.76MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 12 grudnia 2011 r)
plik rtf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 17 listopada 2011 r)
14-12-11 10:23 1.95MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 17 listopada 2011 r)
plik rtf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 25 lipca 2011 r.)
14-12-11 10:15 2.04MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 25 lipca 2011 r.)
plik rtf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 4 października 2011 r.)
14-12-11 10:19 2.03MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 4 października 2011 r.)
plik rtf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 8 grudnia 2011 r)
14-12-11 10:28 1.76MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 8 grudnia 2011 r)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 12 grudnia 2011 r. - skan)
14-12-11 10:30 2.91MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 12 grudnia 2011 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 17 listopada 2011 r. - skan)
14-12-11 10:24 3.03MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 17 listopada 2011 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 25 lipca 2011 r. - skan)
14-12-11 10:16 5.65MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 25 lipca 2011 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 4 października 2011 r. - skan)
14-12-11 10:21 3.22MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 4 października 2011 r. - skan)
plik pdf Uzgodnienia międzyresortowe
14-12-11 10:21 6.74MB pobierz plik: Uzgodnienia międzyresortowe
plik pdf Wniosek o podpisanie (pismo do Ministra Środowiska)
14-12-11 10:28 464.11KB pobierz plik: Wniosek o podpisanie (pismo do Ministra Środowiska)
plik pdf Wniosek o zwolnienie z Komisji Prawniczej
14-12-11 10:27 480.42KB pobierz plik: Wniosek o zwolnienie z Komisji Prawniczej
plik pdf Zestawienie opinii partnerów społecznych oraz innych podmiotów do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
14-12-11 10:19 99.42KB pobierz plik: Zestawienie opinii partnerów społecznych oraz innych podmiotów do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H