do góry

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji

[Poprzednia wersja tytułu: Projekt rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji
do wykonywania górniczych zawodów regulowanych]

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r.
(Dz. U. Nr 216, poz. 1612)

Ze względu na duże rozmiary plików z przepisami polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

Kategoria: Projekt rozp. MŚ - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji [ 14 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja do podpisu
14-12-10 15:32 830.73KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja do podpisu
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja do podpisu
14-12-10 15:33 74.27KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja do podpisu
plik rtf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 23 października 2007 r.
14-12-10 15:27 831.14KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 23 października 2007 r.
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 23 października 2007 r. (skan)
14-12-10 15:31 180.43KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 23 października 2007 r. (skan)
plik rtf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 27 sierpnia 2007 r.
14-12-10 15:26 157.73KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 27 sierpnia 2007 r.
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 27 sierpnia 2007 r.
14-12-10 15:26 74.19KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 27 sierpnia 2007 r.
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 27 sierpnia 2007 r. (skan)
14-12-10 15:26 339.24KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji - wersja z dnia 27 sierpnia 2007 r. (skan)
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji oraz staż i test - konsultacje społeczne
14-12-10 15:38 1.93MB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji oraz staż i test - konsultacje społeczne
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji oraz staż i test - pisma przewodnie
14-12-10 15:38 584.87KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji oraz staż i test - pisma przewodnie
plik pdf projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji oraz staż i test - uzgodnienia międzyresortowe
14-12-10 15:40 263.8KB pobierz plik: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska - górnicze zawody regulowane - upoważnienie do uznawania kwalifikacji oraz staż i test - uzgodnienia międzyresortowe
plik rtf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
14-12-10 15:21 142.04KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
14-12-10 15:22 54.48KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
plik pdf Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
14-12-10 15:23 246.57KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
plik pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 216, poz. 1612)
14-12-10 15:33 38.31KB pobierz plik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 216, poz. 1612)
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H