do góry

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa - akty normatywne

Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 136, poz. 803)
14-12-12 13:02 483.24KB pobierz plik: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 136, poz. 803)
plik pdf rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)
14-12-12 13:02 787.62KB pobierz plik: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)
plik pdf rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. Nr 30, poz. 207)
80.4KB pobierz plik: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. Nr 30, poz. 207)
plik pdf ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 161, poz. 966)
14-12-12 12:57 304.42KB pobierz plik: ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 161, poz. 966)
plik pdf ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 337) - art. 3
14-12-12 12:56 125.23KB pobierz plik: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 337) - art. 3
plik pdf ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) - art. 71
14-12-12 12:56 883.88KB pobierz plik: ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) - art. 71
plik pdf ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa tekst ujednolicony - ze strony ISAP Sejmu RP
14-12-12 13:01 122.85KB pobierz plik: ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa tekst ujednolicony - ze strony ISAP Sejmu RP
plik pdf ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)
395.26KB pobierz plik: ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)
plik pdf zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa (Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 68)
16-10-20 11:47 356.71KB pobierz plik: zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa (Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 68)
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H