do góry

Prawo geologiczne i górnicze

 

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest urzędowym publikatorem polskich aktów normatywnych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

2. "Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji".

"ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym":

http://isap.sejm.gov.pl/ 

 

Kategoria: 1. Ustawa (brzmienie obowiązujące) [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 1064)
20-06-30 10:07 1.23MB pobierz plik: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 1064)
Kategoria: 2. Obowiązujące akty wykonawcze do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze [ 42 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf (D20112621568) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - podstawa wydania: art. 101 ust. 12 Pgg
17-11-13 11:24 1.01MB pobierz plik: (D20112621568) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568) - podstawa wydania: art. 101 ust. 12 Pgg
plik pdf (D20112621568)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 2342)
20-05-25 07:31 655.9KB pobierz plik: (D20112621568)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 2342)
plik pdf (D20112881696) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)
17-11-13 11:30 309.34KB pobierz plik: (D20112881696) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)
plik pdf (D20112881696)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót...(Dz. U. poz. 964)
17-11-13 13:58 690.05KB pobierz plik: (D20112881696)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót...(Dz. U. poz. 964)
plik pdf (D20112921724) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - podstawa wydania: art. 100 ust. 10 Pgg
17-11-13 11:47 330.68KB pobierz plik: (D20112921724) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724) - podstawa wydania: art. 100 ust. 10 Pgg
plik pdf (D20120000101) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101) - podstawa wydania: art. 14 ust. 4 Pgg
17-11-13 12:10 604.37KB pobierz plik: (D20120000101) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101) - podstawa wydania: art. 14 ust. 4 Pgg
plik pdf (D20120000511) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. poz. 511) - podstawa wydania: art. 26 ust. 5 Pgg
17-11-13 12:08 756.74KB pobierz plik: (D20120000511) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. poz. 511) - podstawa wydania: art. 26 ust. 5 Pgg
plik pdf (D20130001008) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008) - podstawa wydania: art. 120 ust. 1 Pgg
17-11-13 13:46 805.64KB pobierz plik: (D20130001008) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008) - podstawa wydania: art. 120 ust. 1 Pgg
plik pdf (D20140000591) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania... (Dz. U. poz. 591) - podstawa wydania: art. art. 27a ust. 6 Pgg
20-06-30 10:12 236.12KB pobierz plik: (D20140000591) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania... (Dz. U. poz. 591) - podstawa wydania: art. art. 27a ust. 6 Pgg
plik pdf (D20140000812) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812) - art. 120 ust. 1 Pgg
17-11-13 13:47 904.43KB pobierz plik: (D20140000812) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812) - art. 120 ust. 1 Pgg
plik pdf (D20140001272) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1272) - podstawa wydania: art. 127a ust. 4 Pgg
17-11-13 13:49 495.08KB pobierz plik: (D20140001272) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1272) - podstawa wydania: art. 127a ust. 4 Pgg
plik pdf (D20140001469) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1469) - podstawa wydania: art. 152a ust. 5 Pgg
17-11-13 13:50 740.33KB pobierz plik: (D20140001469) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1469) - podstawa wydania: art. 152a ust. 5 Pgg
plik pdf (D20150000406) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 406) - podstawa wydania: art. 137 ust. 7 Pgg
17-11-13 13:51 651.49KB pobierz plik: (D20150000406) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 406) - podstawa wydania: art. 137 ust. 7 Pgg
plik pdf (D20150000455) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg
17-11-13 13:52 675.62KB pobierz plik: (D20150000455) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg
plik pdf (D20150000456) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg
17-11-13 13:52 689.51KB pobierz plik: (D20150000456) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456) - podstawa wydania: art. 167 ust. 7 Pgg
plik pdf (D20150000708) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 708) - podstawa wydania: art. 49a ust. 18 Pgg
17-11-13 13:54 556.21KB pobierz plik: (D20150000708) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 708) - podstawa wydania: art. 49a ust. 18 Pgg
plik pdf (D20150000903) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. poz. 903) - podstawa wydania: art. 82a ust. 1 Pgg
17-11-13 13:54 0.92MB pobierz plik: (D20150000903) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. poz. 903) - podstawa wydania: art. 82a ust. 1 Pgg
plik pdf (D20150000987) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 987) - podstawa wydania: art. art. 97 ust. 1 pkt 1 Pgg
17-11-13 14:06 1.28MB pobierz plik: (D20150000987) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 987) - podstawa wydania: art. art. 97 ust. 1 pkt 1 Pgg
plik pdf (D20150001171) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża... (Dz. U. poz. 1171)
20-06-30 10:13 707.77KB pobierz plik: (D20150001171) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża... (Dz. U. poz. 1171)
plik pdf (D20150001840) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla ... (Dz. U. poz. 1840) - art. 127h Pgg
17-11-14 08:56 715.52KB pobierz plik: (D20150001840) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla ... (Dz. U. poz. 1840) - art. 127h Pgg
plik pdf (D20150001941) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941) - podstawa wydania: art. 116 ust. 7 Pgg
17-11-14 08:56 1.43MB pobierz plik: (D20150001941) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941) - podstawa wydania: art. 116 ust. 7 Pgg
plik pdf (D20150002144) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 2144) - podstawa wydania: art. 28h Pgg
17-11-14 08:57 750.33KB pobierz plik: (D20150002144) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 2144) - podstawa wydania: art. 28h Pgg
plik pdf (D20150968) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 968) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 2
17-11-13 14:00 0.93MB pobierz plik: (D20150968) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz. U. poz. 968) - podstawa wydania: art. 97 ust. 1 pkt 2
plik pdf (D20151702)01 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1702) - art. 118 ust. 4 Pgg
20-06-30 10:15 192.18KB pobierz plik: (D20151702)01 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1702) - art. 118 ust. 4 Pgg
plik pdf (D20151702)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 2204)
20-06-30 10:16 92.85KB pobierz plik: (D20151702)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 2204)
plik pdf (D20151702)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949)
20-06-30 10:17 93.48KB pobierz plik: (D20151702)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949)
plik pdf (D20151702)04 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1247)
20-06-30 10:17 93.22KB pobierz plik: (D20151702)04 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1247)
plik pdf (D20160000425) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 425) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2-4 Pgg
17-11-14 09:02 835.21KB pobierz plik: (D20160000425) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 425) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2-4 Pgg
plik pdf (D20160001229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2-4 Pgg
17-11-14 09:04 1.81MB pobierz plik: (D20160001229) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2-4 Pgg
plik pdf (D20162023) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2023), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 5
20-06-30 10:13 361.96KB pobierz plik: (D20162023) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2023), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 5
plik pdf (D20162033) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4
20-06-30 10:14 671.55KB pobierz plik: (D20162033) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033), podstawa prawna: art. 97 ust. 1 pkt 3 i 4
plik pdf (D20170321) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 321) - art. 120 ust. 2
20-06-30 10:14 0.92MB pobierz plik: (D20170321) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 321) - art. 120 ust. 2
plik pdf (D20171052) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052) - art. 124 Pgg
20-06-30 10:15 882.57KB pobierz plik: (D20171052) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052) - art. 124 Pgg
plik pdf (D20171118) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 321) - art. 120 ust. 1 Pgg
20-06-30 10:17 2.86MB pobierz plik: (D20171118) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. poz. 321) - art. 120 ust. 1 Pgg
plik pdf (D20171615) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1615) - art. 117b ust. 2 Pgg
20-06-30 10:17 99.71KB pobierz plik: (D20171615) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1615) - art. 117b ust. 2 Pgg
plik pdf (D20171945) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom (Dz. U. poz. 1945) - art. 108 ust. 9g Pgg
20-06-30 10:18 101.69KB pobierz plik: (D20171945) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom (Dz. U. poz. 1945) - art. 108 ust. 9g Pgg
plik pdf (D20172075) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075) - art. 98 ust. 5 Pgg
20-06-30 10:18 116.64KB pobierz plik: (D20172075) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075) - art. 98 ust. 5 Pgg
plik pdf (D20172293) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 2293) - podstawa prawna: art. 110 Pgg
20-06-30 10:18 1.07MB pobierz plik: (D20172293) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 2293) - podstawa prawna: art. 110 Pgg
plik pdf (D20191202) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów... (Dz.U. poz. 1202) - podstawa prawna: art. 137 ust. 7 Pgg
19-08-26 15:11 327.65KB pobierz plik: (D20191202) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów... (Dz.U. poz. 1202) - podstawa prawna: art. 137 ust. 7 Pgg
plik pdf (D20191880) rozp. Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. poz. 1880) - podstawa prawna: art. 120 ust. 1 Pgg
20-06-30 10:10 253.23KB pobierz plik: (D20191880) rozp. Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. poz. 1880) - podstawa prawna: art. 120 ust. 1 Pgg
plik pdf (D20191883) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1883) - podstawa prawna: art. 118 ust. 4 Pgg
19-12-04 09:00 104.72KB pobierz plik: (D20191883) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1883) - podstawa prawna: art. 118 ust. 4 Pgg
plik pdf (D20192192) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. 2192) - podstawa prawna: art. 110 Pgg
19-12-04 09:02 97.82KB pobierz plik: (D20192192) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. 2192) - podstawa prawna: art. 110 Pgg
Kategoria: 3. Obwieszczenia w sprawie obowiązujących stawek opłat [ 12 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M. P. poz. 862)
16-09-12 15:09 504.98KB pobierz plik: na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M. P. poz. 862)
plik pdf na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 817)
16-09-12 15:08 522.71KB pobierz plik: na 2016 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 817)
plik pdf na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 888)
16-09-12 15:11 758.12KB pobierz plik: na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 888)
plik pdf na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017 (M. P. poz. 873)
16-09-12 15:07 740.28KB pobierz plik: na 2017 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2017 (M. P. poz. 873)
plik pdf na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018 (M.P. poz. 1007)
20-06-30 10:19 92.06KB pobierz plik: na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018 (M.P. poz. 1007)
plik pdf na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. poz. 868)
17-11-14 09:48 205.46KB pobierz plik: na 2018 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. poz. 868)
plik pdf na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M.P. poz. 1249)
18-12-27 09:26 247.22KB pobierz plik: na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M.P. poz. 1249)
plik pdf na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P poz. 725)
18-12-27 09:24 214KB pobierz plik: na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P poz. 725)
plik pdf na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M. P. poz. 724)
18-12-27 09:31 95.82KB pobierz plik: na 2019 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019 (M. P. poz. 724)
plik pdf na 2020 r: Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020
20-05-25 07:37 93.14KB pobierz plik: na 2020 r: Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020
plik pdf na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
19-12-04 08:50 110.08KB pobierz plik: na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
plik pdf na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020
19-12-04 08:48 94.72KB pobierz plik: na 2020 r.: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020
Kategoria: 4. Utrzymane w mocy (obowiązujące) akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. poz. 1947, z późn. zm.) [ 16 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf (D20011774) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153 poz. 1774) - art. 50 ust. 1 pkt 3 Pgg z 1994 r.
20-06-30 10:24 614.25KB pobierz plik: (D20011774) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153 poz. 1774) - art. 50 ust. 1 pkt 3 Pgg z 1994 r.
plik pdf (D20011774)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
20-06-30 11:40 166.23KB pobierz plik: (D20011774)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
plik pdf (D20011774)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
20-06-30 11:41 62.13KB pobierz plik: (D20011774)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
plik pdf (D20011774)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
20-06-30 12:33 23.17KB pobierz plik: (D20011774)03 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin
plik pdf (D20011781) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom ... (Dz. U Nr 153 poz. 1781) - art. 50 ust. 1 pkt 7 Pgg z 1994 r.
20-06-30 10:27 23.29KB pobierz plik: (D20011781) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom ... (Dz. U Nr 153 poz. 1781) - art. 50 ust. 1 pkt 7 Pgg z 1994 r.
plik pdf (D20020858) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. Nr 96 poz. 858) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
20-06-30 10:31 131.07KB pobierz plik: (D20020858) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. Nr 96 poz. 858) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
plik pdf (D20020858)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia ...
20-06-30 11:36 103.13KB pobierz plik: (D20020858)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia ...
plik pdf (D20020858)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ...
20-06-30 11:46 29.85KB pobierz plik: (D20020858)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ...
plik pdf (D20020961) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. Nr 109 poz. 961) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
20-06-30 12:05 192.04KB pobierz plik: (D20020961) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. Nr 109 poz. 961) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
plik pdf (D20020961)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ...
20-06-30 15:29 24.11KB pobierz plik: (D20020961)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ...
plik pdf (D20020961)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ...
20-06-30 12:09 23.74KB pobierz plik: (D20020961)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ...
plik pdf (D20020962) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. nr 109 poz. 962) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
20-06-30 12:33 64.16KB pobierz plik: (D20020962) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego ... (Dz. U. nr 109 poz. 962) - art. 78 ust. 1 Pgg z 1994 r.
plik pdf (D20020962)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ...
20-06-30 11:26 20.97KB pobierz plik: (D20020962)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego ...
plik pdf (D20041003) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz. 1003) - art. 111 ust. 8 Pgg z 1994 r.
20-06-30 11:32 8.63MB pobierz plik: (D20041003) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 poz. 1003) - art. 111 ust. 8 Pgg z 1994 r.
plik pdf (D20041003)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
20-06-30 11:38 49.67KB pobierz plik: (D20041003)01 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
plik pdf (D20041003)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
20-06-30 15:23 22.9KB pobierz plik: (D20041003)02 [Zmiana rozporządzenia] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
Kategoria: Dokumenty archiwalne [ 28 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 01. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - wersja archiwalna
15-07-14 08:25 1MB pobierz plik: 01. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - wersja archiwalna
plik pdf 01.1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613) - wersja archiwalna
16-09-12 13:34 1.01MB pobierz plik: 01.1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613) - wersja archiwalna
plik pdf 01.2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) - wersja archiwalna
16-09-12 13:35 1.64MB pobierz plik: 01.2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) - wersja archiwalna
plik pdf 08. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - akt archiwalny, nieobowiązujący od 31 marca 2016 r.
16-09-02 14:07 432.22KB pobierz plik: 08. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628) - akt archiwalny, nieobowiązujący od 31 marca 2016 r.
plik pdf 09. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujący
16-09-09 12:59 843.16KB pobierz plik: 09. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629) - podstawa wydania: art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujący
plik pdf 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie ... (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) - archiwalny
16-09-09 14:22 518.6KB pobierz plik: 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie ... (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) - archiwalny
plik pdf 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - podstawa wydania: art. 35 ust. 4 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujacy
16-09-09 12:45 309.02KB pobierz plik: 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1685) - podstawa wydania: art. 35 ust. 4 Pgg - akt archiwalny, nieobowiązujacy
plik pdf 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1686) - akt archiwalny od 01.01.2015 r. nieobowiązujący
15-09-29 08:35 305.45KB pobierz plik: 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. Nr 286, poz. 1686) - akt archiwalny od 01.01.2015 r. nieobowiązujący
plik pdf 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - akt archiwalny, nieobowiązujący
16-09-09 13:30 554.63KB pobierz plik: 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny(Dz. U. Nr 291, poz. 1712) - akt archiwalny, nieobowiązujący
plik pdf 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713) - akt archiwalny, od 24 listopada 2015 r. nieobowiązujący
16-04-21 15:09 470.77KB pobierz plik: 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713) - akt archiwalny, od 24 listopada 2015 r. nieobowiązujący
plik pdf 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - akt archiwalny od 24.05.2014 r. nieobowiązujący
15-09-29 08:33 831.54KB pobierz plik: 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - akt archiwalny od 24.05.2014 r. nieobowiązujący
plik pdf 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - wersja archiwalna (tekst pierwotny)
15-09-29 08:30 847.51KB pobierz plik: 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230) - wersja archiwalna (tekst pierwotny)
plik pdf 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) - tekst archiwalny
15-09-29 08:29 514.43KB pobierz plik: 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 751) - tekst archiwalny
plik pdf 26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1129) - tekst archiwalny
15-10-27 08:30 856.42KB pobierz plik: 26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1129) - tekst archiwalny
plik pdf 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1654) - tekst archiwalny
15-10-27 08:30 678.84KB pobierz plik: 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1654) - tekst archiwalny
plik pdf 33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 1132) - akt archiwalny
16-09-09 14:23 865.99KB pobierz plik: 33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. poz. 1132) - akt archiwalny
plik pdf 45. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 902)
15-10-27 08:23 755.68KB pobierz plik: 45. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 902)
plik pdf 46. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721)
15-10-27 08:22 656.97KB pobierz plik: 46. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721)
plik pdf 48. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015 (M. P. poz. 704)
15-10-27 08:21 741.67KB pobierz plik: 48. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015 (M. P. poz. 704)
plik pdf 50. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 705)
15-10-27 08:21 774.26KB pobierz plik: 50. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 705)
plik pdf 51.Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - akt archiwalny
19-08-22 14:49 306.28KB pobierz plik: 51.Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659) - akt archiwalny
plik pdf 52. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841)
19-08-22 14:47 86.04KB pobierz plik: 52. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841)
plik pdf 52.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1777)
19-08-22 14:47 66.71KB pobierz plik: 52.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1777)
plik pdf 52.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 219, poz. 2227)
19-08-22 14:48 51.24KB pobierz plik: 52.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 219, poz. 2227)
plik pdf 53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)
19-08-22 14:49 470.76KB pobierz plik: 53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)
plik pdf 53.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863)
19-08-22 14:49 333.05KB pobierz plik: 53.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863)
plik pdf 53.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 126, poz. 855)
19-08-22 14:50 317.37KB pobierz plik: 53.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 126, poz. 855)
plik pdf 54. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655)
19-08-22 14:50 6.66MB pobierz plik: 54. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655)
Kategoria: Postępowanie mandatowe [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1624)
16-09-12 14:56 877.56KB pobierz plik: 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1624)
plik pdf 1.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 506)
16-09-12 14:56 700.06KB pobierz plik: 1.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 506)
plik pdf 1.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 1436)
20-07-02 08:43 100.48KB pobierz plik: 1.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. poz. 1436)
plik pdf 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien (Dz. U. poz. 520)
16-09-12 14:57 695.2KB pobierz plik: 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien (Dz. U. poz. 520)
Kategoria: Prezentacje na temat ustawy [ 7 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 19 września 2011 r.)
14-12-08 14:10 298.64KB pobierz plik: Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 19 września 2011 r.)
plik pdf Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja w ramach wizyty studyjnej delegacji ukraińskiej - 5 września 2011 r.)
14-12-08 14:09 298.01KB pobierz plik: Podstawy prawne działalności polskiego nadzoru górniczego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja w ramach wizyty studyjnej delegacji ukraińskiej - 5 września 2011 r.)
plik pdf Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkań z branżą górnictwa odkrywkowego - 31 sierpnia oraz 1 września 2011 r.)
14-12-08 14:09 490.03KB pobierz plik: Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkań z branżą górnictwa odkrywkowego - 31 sierpnia oraz 1 września 2011 r.)
plik pdf Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 26 sierpnia 2011 r.)
14-12-08 14:07 329.72KB pobierz plik: Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (aktualizacja prezentacji - 26 sierpnia 2011 r.)
plik pdf Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa otworowego - 12 maja 2011 r.)
14-12-08 14:07 325.96KB pobierz plik: Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa otworowego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa otworowego - 12 maja 2011 r.)
plik pdf Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa podziemnego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa podziemnego - 22 czerwca 2011 r.)
14-12-08 14:08 342.26KB pobierz plik: Zasadnicze rozwiązania dla górnictwa podziemnego w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z branżą górnictwa podziemnego - 22 czerwca 2011 r.)
plik pdf Zasadnicze rozwiązania w zakresie kwalifikacji w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych - 14 lipca 2011 r.)
14-12-08 14:08 189.39KB pobierz plik: Zasadnicze rozwiązania w zakresie kwalifikacji w nowym Prawie geologicznym i górniczym (prezentacja ze spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych - 14 lipca 2011 r.)

 

 

 

Przebieg prac nad projektem ustawy

Strona Sejmu RP (druk nr 1696)

 

 

 

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H