do góry

Projekt rozporządzenia RM - odznaka

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

(poprzednio:  w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia)

 Polecamy Państwu po załadowaniu interesującej strony zapisanie jej lokalnie na dysku twardym (opcja menu: Plik->Zapisz lub Plik->Zapisz jako...). Pozwoli to Państwu na pracę z przepisami bez połączenia z Internetem oraz wydatnie skróci czas oczekiwania na ponowne załadowanie strony.     

Kategoria: KONSULTACJE SPOŁECZNE [ 10 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Odniesienie się do uwag - KGHM Polska Miedź S.A.
14-12-11 14:41 270.98KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - KGHM Polska Miedź S.A.
plik pdf Pismo kierujące do konsultacji społecznych
14-12-11 14:31 916.94KB pobierz plik: Pismo kierujące do konsultacji społecznych
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 29 lipca 2010 r. - skan)
14-12-11 14:45 6.83MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 29 lipca 2010 r. - skan)
plik pdf Uwagi - GIP-H
14-12-11 14:37 229.69KB pobierz plik: Uwagi - GIP-H
plik pdf Uwagi - KGHM Polska Miedź SA.
14-12-11 14:40 237.84KB pobierz plik: Uwagi - KGHM Polska Miedź SA.
plik pdf Uwagi - SITG
14-12-11 14:31 250.12KB pobierz plik: Uwagi - SITG
plik pdf Uwagi - ZPWGK
14-12-11 14:41 758.85KB pobierz plik: Uwagi - ZPWGK
plik pdf Uwagi Urząd Marszałkowski - woj. dolnośląskie
14-12-11 14:32 219.44KB pobierz plik: Uwagi Urząd Marszałkowski - woj. dolnośląskie
plik pdf Uwagi Urząd Marszałkowski - woj. wielkopolskie
14-12-11 14:33 185.21KB pobierz plik: Uwagi Urząd Marszałkowski - woj. wielkopolskie
plik pdf Uwagi_Polski_Związek_Producentów_Kruszyw
14-12-11 14:38 221.27KB pobierz plik: Uwagi_Polski_Związek_Producentów_Kruszyw
Kategoria: Opinia dotycząca oceny skutków regulacji [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Odniesienie się do opinii dotyczącej Oceny Skutków Regulacji (z dnia 7 września 2010 r.)
14-12-11 14:55 205.02KB pobierz plik: Odniesienie się do opinii dotyczącej Oceny Skutków Regulacji (z dnia 7 września 2010 r.)
plik pdf Opinia dotycząca Oceny Skutków Regulacji (z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
14-12-11 14:55 208.16KB pobierz plik: Opinia dotycząca Oceny Skutków Regulacji (z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
plik pdf Opinia dotycząca Oceny Skutków Regulacji (z dnia 17 września 2010 r.)
14-12-11 14:56 123.43KB pobierz plik: Opinia dotycząca Oceny Skutków Regulacji (z dnia 17 września 2010 r.)
plik pdf Pismo zawierające prośbę o opinię dotyczącą Oceny Skutków Regulacji (z dnia 30 lipca 2010 r.)
14-12-11 14:53 187.68KB pobierz plik: Pismo zawierające prośbę o opinię dotyczącą Oceny Skutków Regulacji (z dnia 30 lipca 2010 r.)
Kategoria: Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego [ 6 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Informacja o posiedzeniu plenarnym KWRiST
426.56KB pobierz plik: Informacja o posiedzeniu plenarnym KWRiST
plik pdf Informacja o posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury
224.9KB pobierz plik: Informacja o posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury
plik pdf Informacja o posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury
224.9KB pobierz plik: Informacja o posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury
plik pdf Pismo zawierające prośbę o opinię KWRiST (z dnia 30 lipca 2010 r.)
238.56KB pobierz plik: Pismo zawierające prośbę o opinię KWRiST (z dnia 30 lipca 2010 r.)
plik pdf Porządek obrad posiedzenia plenarnego KWRiST; informacja o akceptacji projektu
0.92MB pobierz plik: Porządek obrad posiedzenia plenarnego KWRiST; informacja o akceptacji projektu
plik pdf Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury; informacja o akceptacji projektu
569.2KB pobierz plik: Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury; informacja o akceptacji projektu
Kategoria: Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej [ 2 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Opinia UE (z dnia 14 czerwca 2013 r.)
147.72KB pobierz plik: Opinia UE (z dnia 14 czerwca 2013 r.)
plik pdf Opinia UE (z dnia 10 września 2010 r.)
146.33KB pobierz plik: Opinia UE (z dnia 10 września 2010 r.)
Kategoria: Pisma skierowane do uzgodnień [ 8 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Pismo kierujące do uzgodnień międzyresortowych (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
14-12-11 15:04 1.13MB pobierz plik: Pismo kierujące do uzgodnień międzyresortowych (z dnia 3 czerwca 2013 r.)
plik pdf Pismo kierujące do uzgodnień międzyresortowych (z dnia 7 września 2010 r.)
14-12-11 14:58 277.38KB pobierz plik: Pismo kierujące do uzgodnień międzyresortowych (z dnia 7 września 2010 r.)
plik pdf Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 18 grudnia 2012 r.)
14-12-11 15:02 161.52KB pobierz plik: Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 18 grudnia 2012 r.)
plik pdf Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 2 marca 2011 r.)
14-12-11 15:00 483.09KB pobierz plik: Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 2 marca 2011 r.)
plik pdf Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 4 października 2012 r.)
14-12-11 15:01 144.44KB pobierz plik: Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 4 października 2012 r.)
plik pdf Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 7 września 2010 r.)
14-12-11 15:00 227.34KB pobierz plik: Prośba o wyrażenie opinii przez Komisję Heraldyczną dotyczącą wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. (z dnia 7 września 2010 r.)
plik pdf Prośba o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 13 sierpnia 2010 r.)
14-12-11 14:59 210.17KB pobierz plik: Prośba o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 13 sierpnia 2010 r.)
plik pdf Prośba o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 27 marca 2013 r.)
14-12-11 15:03 542.08KB pobierz plik: Prośba o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 27 marca 2013 r.)
Kategoria: Pisma z uwagami [ 37 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 18 stycznia 2011 r.)
14-12-12 10:22 1.28MB pobierz plik: Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 18 stycznia 2011 r.)
plik pdf Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 30 listopada 2012 r.)
14-12-12 10:25 199.41KB pobierz plik: Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 30 listopada 2012 r.)
plik pdf Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 30 listopada 2012 r.)
14-12-12 10:26 451.65KB pobierz plik: Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 30 listopada 2012 r.)
plik pdf Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 8 czerwca 2011 r.)
14-12-12 10:25 292.15KB pobierz plik: Opinia Komisji Heraldycznej dotycząca wzoru odznaki oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (z dnia 8 czerwca 2011 r.)
plik pdf Pismo dotyczące wyrażenia zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 10 maja 2013 r.)
14-12-12 10:33 451.65KB pobierz plik: Pismo dotyczące wyrażenia zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 10 maja 2013 r.)
plik pdf Pismo dotyczące wyrażenia zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 21 września 2010 r.)
14-12-12 10:14 255.09KB pobierz plik: Pismo dotyczące wyrażenia zgody przez Prezydenta RP na ustalenie wzoru odznaki (z dnia 21 września 2010 r.)
plik pdf Uwagi - GGK
14-12-11 15:22 124.16KB pobierz plik: Uwagi - GGK
plik pdf Uwagi - GGK 2
126.24KB pobierz plik: Uwagi - GGK 2
plik pdf Uwagi - GINB
14-12-11 15:18 127.19KB pobierz plik: Uwagi - GINB
plik pdf Uwagi - GINB 2
14-12-12 11:02 118.74KB pobierz plik: Uwagi - GINB 2
plik pdf Uwagi - GIODO
14-12-12 10:09 358.33KB pobierz plik: Uwagi - GIODO
plik pdf Uwagi - GIODO 2
14-12-12 11:01 359.17KB pobierz plik: Uwagi - GIODO 2
plik pdf Uwagi - GUM
14-12-11 15:18 127.17KB pobierz plik: Uwagi - GUM
plik pdf Uwagi - GUM 2
14-12-12 11:01 166.41KB pobierz plik: Uwagi - GUM 2
plik pdf Uwagi - KG Policji 2
135.71KB pobierz plik: Uwagi - KG Policji 2
plik pdf Uwagi - MF
14-12-11 15:08 152.84KB pobierz plik: Uwagi - MF
plik pdf Uwagi - MG
14-12-12 10:00 353.27KB pobierz plik: Uwagi - MG
plik pdf Uwagi - MRiRW
14-12-11 15:08 114.47KB pobierz plik: Uwagi - MRiRW
plik pdf Uwagi - MRiRW 2
110.42KB pobierz plik: Uwagi - MRiRW 2
plik pdf Uwagi - MRR 2
122.16KB pobierz plik: Uwagi - MRR 2
plik pdf Uwagi - MSW 2
394.92KB pobierz plik: Uwagi - MSW 2
plik pdf Uwagi - MSWiA
14-12-11 15:17 131.9KB pobierz plik: Uwagi - MSWiA
plik pdf Uwagi - Naczelny Dyrektor Archiwów Państowych 2
119.47KB pobierz plik: Uwagi - Naczelny Dyrektor Archiwów Państowych 2
plik pdf Uwagi - PKN
14-12-11 15:25 142.57KB pobierz plik: Uwagi - PKN
plik pdf Uwagi - PKN 2
138.41KB pobierz plik: Uwagi - PKN 2
plik pdf Uwagi - Prokuratoria Generalna SP
14-12-11 15:20 134.01KB pobierz plik: Uwagi - Prokuratoria Generalna SP
plik pdf Uwagi - Prokuratoria Generalna SP 2
148.98KB pobierz plik: Uwagi - Prokuratoria Generalna SP 2
plik pdf Uwagi - RCL
14-12-11 15:07 189.71KB pobierz plik: Uwagi - RCL
plik pdf Uwagi - RCL 2
14-12-12 10:35 132.7KB pobierz plik: Uwagi - RCL 2
plik pdf Uwagi - UDT
14-12-12 10:14 341.84KB pobierz plik: Uwagi - UDT
plik pdf Uwagi - UKE 2
126.52KB pobierz plik: Uwagi - UKE 2
plik pdf Uwagi - Wojewoda dolnośląski
14-12-11 15:27 119.69KB pobierz plik: Uwagi - Wojewoda dolnośląski
plik pdf Uwagi - Wojewoda kujawsko-pomorski
14-12-11 15:07 140.72KB pobierz plik: Uwagi - Wojewoda kujawsko-pomorski
plik pdf Uwagi - Wojewoda małopolski
14-12-11 15:28 117.61KB pobierz plik: Uwagi - Wojewoda małopolski
plik pdf Uwagi - Wojewoda podkarpacki
14-12-11 15:29 122.72KB pobierz plik: Uwagi - Wojewoda podkarpacki
plik pdf Uwagi - Wojewoda świętokrzyski
14-12-11 15:29 135.21KB pobierz plik: Uwagi - Wojewoda świętokrzyski
plik pdf Uwagi - Wojewoda warmińsko-mazurski
14-12-11 15:30 137.32KB pobierz plik: Uwagi - Wojewoda warmińsko-mazurski
Kategoria: Pisma zawierające odniesienie się do uwag [ 7 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Odniesienie się do uwag - GIODO
137.78KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - GIODO
plik pdf Odniesienie się do uwag - GIODO 2
451.82KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - GIODO 2
plik pdf Odniesienie się do uwag - GUM 2
460.68KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - GUM 2
plik pdf Odniesienie się do uwag - MG
125.53KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - MG
plik pdf Odniesienie się do uwag - RCL
149.8KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - RCL
plik pdf Odniesienie się do uwag - RCL 2
562.1KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - RCL 2
plik pdf Odniesienie się do uwag - Wojewoda kujawsko-pomorski
135.85KB pobierz plik: Odniesienie się do uwag - Wojewoda kujawsko-pomorski
Kategoria: UZGODNIENIA [ 8 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 1 października 2010 r. - skan)
14-12-11 14:46 3.46MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 1 października 2010 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 29 lipca 2010 r. - skan)
14-12-11 14:45 6.83MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 29 lipca 2010 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 2 marca 2011 r.)
14-12-11 14:48 562.57KB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja elektroniczna *.pdf z dnia 2 marca 2011 r.)
plik rtf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 2 marca 2011 r.)
14-12-11 14:47 NaN pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 2 marca 2011 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 2 marca 2011 r. - skan)
14-12-11 14:49 7.86MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 2 marca 2011 r. - skan)
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 2 marca 2011 r. - skan)
14-12-11 14:49 NaN pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 2 marca 2011 r. - skan)
plik rtf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 2 marca 2011 r.)
14-12-11 14:47 5.41MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja elektroniczna *.rtf z dnia 2 marca 2011 r.)
plik pdf Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 24 czerwca 2013 r. - skan)
14-12-11 14:50 7.79MB pobierz plik: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 24 czerwca 2013 r. - skan)
Kategoria: Zbiór wszystkich dokumentów (stan na 27 czerwca 2013 r.) [ 11 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik zip Odznaka Konsultacje społeczne
14-12-12 11:52 6.26MB pobierz plik: Odznaka Konsultacje społeczne
plik zip Odznaka Opinia dotycząca oceny skutków regulacji
14-12-12 11:54 407.13KB pobierz plik: Odznaka Opinia dotycząca oceny skutków regulacji
plik zip Odznaka Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
14-12-12 11:59 1.8MB pobierz plik: Odznaka Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
plik zip Odznaka Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
14-12-12 11:59 204.27KB pobierz plik: Odznaka Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
plik zip Odznaka Pisma skierowane do uzgodnień
14-12-12 11:56 2.07MB pobierz plik: Odznaka Pisma skierowane do uzgodnień
plik zip Odznaka Pisma z uwagami
14-12-12 11:57 5.07MB pobierz plik: Odznaka Pisma z uwagami
plik zip Odznaka Pisma z uwagami
14-12-12 11:58 1.21MB pobierz plik: Odznaka Pisma z uwagami
plik zip Odznaka Projekt cz. 1
14-12-12 11:52 9.06MB pobierz plik: Odznaka Projekt cz. 1
plik zip Odznaka Projekt cz. 2
14-12-12 11:53 8.24MB pobierz plik: Odznaka Projekt cz. 2
plik zip Odznaka Projekt cz. 3
14-12-12 11:53 9.2MB pobierz plik: Odznaka Projekt cz. 3
plik pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1275)
0.91MB pobierz plik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1275)

 

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H